Power BI: en introduksjon

Power BI: en introduksjon

Tema: Anvende rapporter som sluttbruker. Pålogging, tilgang til rapporter - Instrumentbord, rapport og app - Tilgangsstyring - Eksport av rapport/data Kursholdere er Anders Teigen Holde og Stephan Sørnes Knudsen fra Tafjord Kraft.

Power BI er en skybasert såkalt "Business intelligence" løsning som optimaliserer beslutninger på bakgrunn av data. Ved god datastrategj kan PowerBI gjøre dataene dine til anvendelig kunnskap, og gjøre kunnskapen til verdi. Men hvor begynner man? Vi er så heldige å få med oss Anders og Stephan fra Tafjord, som selv jobber med å implentere PowerBI i egen orgasasjon. De vil gi oss en kort innføring i hva og hvordan, og er tilgjengelig for små og store spørsmål fra deltakerne.

Med fokus på smittevernsreglene er det plass til 16 fysiske deltakere, og i tillegg kjører vi hele seansen via Teams slik at det er god tilrettelagt for digital deltakelse. 

Kursest er delvis sponset av Møre og Romsdal fylkeskommune og BIO2-ordningen. Det er åpent for alle.

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.