Power BI: datakvalitet, datakilder og lage rapporter

Power BI: datakvalitet, datakilder og lage rapporter

Anders Teigen Hole og Stephan Sørnes Knutsen fra Tafjord deler sine erfaringer fra implementering av PowerBI.

Power BI er en skybasert såkalt "Business intelligence" løsning som optimaliserer beslutninger på bakgrunn av data. Ved god datastrategj kan PowerBI gjøre dataene dine til anvendelig kunnskap, og gjøre kunnskapen til verdi. 

I forrige runde fikk vi en innføring i PowerBI fra Anders og Stephan iTafjord, som selv jobber med å implentere PowerBI i egen orgasasjon. Denne runden går vi litt mer i dybden, og er tilgjengelig for små og store spørsmål fra deltakerne.

Tema: 

•  Power BI med Excel (Power Query, Power Pivot, Power View og Power Map)
•  Power BI med Desktop PowerBI
•   Power BI med PowerBi.com
•   Hvilke lisenser trenger man

  • Sette opp datakilder/datatilkoblinger i Power BI Desktop
  • Oversikt over data i Power BI Desktop
  • Klargjøre data med Power Query/Query Editor
  • Datagrunnlag/datasett

Med fokus på smittevernsreglene er det plass til 16 fysiske deltakere, og i tillegg kjører vi hele seansen via Teams slik at det er god tilrettelagt for digital deltakelse.
Kursest er delvis sponset av Møre og Romsdal fylkeskommune og BIO2-ordningen. Det er åpent for alle.

8 sep fra 12:00 - 13:00

Gruppe