Kunstig intelligens i prediktivt vedlikehold - Disputas: 17. juni - André Listou Ellefsen, NTNU

Kunstig intelligens i prediktivt vedlikehold - Disputas: 17. juni - André Listou Ellefsen, NTNU

Dyktige Ph.D-kandidat André Listou Ellefsen prøveforeleser og disputerer om bruk av kunstig intelligens i prediktivt vedlikehold, og vi kan få delta.

Kunstig intelligens brukes for å få prediktiv analyse og prognoser som bedrer vedlikehold på skip, men det kan også anvendes til de fleste andre industrier som trenger vedlikeholdsplanlegging. 

André Listou Ellefsen har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, innlevert avhandling med tittel: " A Data-Driven Prognostics and Health Management System for Autonomous and Semi-Autonomous Ships "

Prøveforelesningen vil bli holdt 17. juni 2020, kl. 10:15 over oppgitt tema: 

«How AI can be applied in health management systems in the Norwegian Industry».

Disputasen vil bli holdt 17. juni 2020, kl. 13:15.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte, og du kan delta ved å følge zoomlenke: https://NTNU.zoom.us/j/64114225540  Passord: 637678

Om du ønsker så les mer på NTNU sin hjemmeside