Vår kjernepartner

Vår kjernepartner

Gjennom generasjoner har mennesker på Nordvestlandet tatt sjanser og grepet muligheter. De har bidratt til å skape et levende lokalsamfunn og et godt næringsliv. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen - de hører til her! De har vært pådrivere i samfunnsutviklingen og støttet det lokale initiativ i over 170 år, og vi er utrolig fornøyde med at nettopp de har takket ja til å bli vår kjernepartner!

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med dattersel­skapet Møre Eiendomsmegling AS er de en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. Banken har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.

Gå til sbm.no

Ny mobilbank fra Sparebanken Møre
Ny mobilbank fra Sparebanken Møre

Våre medlemmer

Ekornes ASA

Ekornes ASA

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden, med produkter som selges under merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMG™. Historien til Ekornes startet i 1934 da grunnleggeren Jens E. Ekornes startet produksjon av møbelfjærer ved J.E. Ekornes Fjærfabrikk i Sykkylven kommune på Sunnmøre. De første Stressless®-stolene ble lansert på det norske markedet i 1971.

Ekornes.no
Optimar AS

Optimar AS

Optimar designer og produserer robotiserte løsninger som gjør prosessering av fisk lettere, enklere, tryggere, renere og mer lønnsomt. Å ha omsorg for både kvalitet i håndtering av fisken og kundens behov har vært en sentral faktor i Optimars 80-års lange historie. Denne filosofien har ført dem til å bli en sterk, kompetent og foretrukket leverandør.

Optimar.no
Adviso Advokatfirma AS

Adviso Advokatfirma AS

ADVISO er et rendyrket forretningsjuridisk advokatkontor på Sunnmøre. De har inngående kunnskap om næringslivet i vår region, og tilbyr forretningsjuridisk spisskompetanse til mellomstore og store bedrifter.

Adviso.no
Sparebanken Møre

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal. De har vært pådrivere i samfunnsutviklingen og har støttet lokale initiativ i over 170 år. Sparebanken Møre har bidratt til å skape et levende lokalsamfunn og et godt næringsliv.

sbm.no
Nye Ålesund Kommune

Nye Ålesund Kommune

Nye Ålesund kommune består av kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Når kommunene slår seg sammen 1. januar 2020, har kommunen rundt 67 000 innbyggere. Kommunenavnet er Ålesund. Et av prinsippene for sammenslåingsprosessen er at bærekraft og nyskaping skal ligge til grunn for utviklinga i den nye kommunen. Innovasjon, styrking og utvikling av næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner går som en rød tråd gjennom intensjonsavtalen som er vedtatt av kommunene.

nyealesund.no

Våre partnere

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Les mer
Norwegian Rooms® Cluster

Norwegian Rooms® Cluster

Norwegian Rooms® Cluster samler design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri i en nasjonal næringsklynge. Fokus for klyngen er å utvikle næringens kompetanse på internasjonalisering, merkevareutvikling og digitalisering.

Les mer