Vår kjernepartner

Vår kjernepartner

Gjennom generasjoner har mennesker på Nordvestlandet tatt sjanser og grepet muligheter. De har bidratt til å skape et levende lokalsamfunn og et godt næringsliv. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen - de hører til her. Selskapet har vært pådrivere i samfunnsutviklingen og støttet lokale initiativ i over 170 år, og vi er utrolig fornøyde med at nettopp de har takket ja til å bli vår kjernepartner. Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med dattersel­skapet Møre Eiendomsmegling AS er de en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. Banken har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.

Gå til sbm.no

Våre deltakere

Ekornes ASA

Ekornes ASA

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden, med produkter som selges under merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMG™. Historien til Ekornes startet i 1934 da grunnleggeren Jens E. Ekornes startet produksjon av møbelfjærer ved J.E. Ekornes Fjærfabrikk i Sykkylven kommune på Sunnmøre. De første Stressless®-stolene ble lansert på det norske markedet i 1971.

Ekornes.no
Optimar AS

Optimar AS

Optimar designer og produserer robotiserte løsninger som gjør prosessering av fisk lettere, enklere, tryggere, renere og mer lønnsomt. Å ha omsorg for både kvalitet i håndtering av fisken og kundens behov har vært en sentral faktor i Optimars 80-års lange historie. Denne filosofien har gitt selskapet en posisjon som en sterk, kompetent og foretrukket leverandør.

Optimar.no
Adviso Advokatfirma AS

Adviso Advokatfirma AS

ADVISO er et rendyrket forretningsjuridisk advokatkontor på Sunnmøre. Selskapet har inngående kunnskap om næringslivet i vår region, og tilbyr forretningsjuridisk spisskompetanse til mellomstore og store bedrifter. ADVISO har som mål å være det beste miljøet for forretningsadvokater i regionen, og legger vekt på en selvforsterkende kultur med læring mellom ansatte.

Adviso.no
Sparebanken Møre

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal. Selskapet har vært pådrivere i samfunnsutviklingen og har støttet lokale initiativ i over 170 år. Sparebanken Møre bidrar til å skape et levende lokalsamfunn og et godt næringsliv. Blant tiltakene er utdelingen av Teft-midler til lokale lag og organisasjoner, samt NÆRINGSTEFT, hvor gründere og nyskapere konkurrerer om å få 1 million kroner til å videreutvikle sin idé.

sbm.no
Nye Ålesund Kommune

Nye Ålesund Kommune

Nye Ålesund kommune består av kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Når kommunene slår seg sammen 1. januar 2020, har kommunen rundt 67 000 innbyggere. Bærekraft og nyskaping skal ligge til grunn for utviklinga i den nye kommunen, og det skal satses på innovasjon, samt styrking og utvikling av næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

nyealesund.no
Tafjord

Tafjord

TAFJORD er det største energiselskapet på Nord-Vestlandet og har siden etableringen i 1917 vært aktive pådrivere for en god samfunnsutvikling i regionen vår. Selskapets virksomhet omfatter vannkraftproduksjon, strøm, telekom, energigjenvinning og kraftnett – alle avgjørende faktorer for en god nåtid og fremtid både for næringslivet rundt oss og for alle som bor her. Tafjord satser videre – med energi for fremtiden!

tafjord.no
Avento

Avento

Avento er et IT-konsulentselskap som leverer rådgivning, systemutvikling og driftstjenester. Avento fokuserer primært på skreddersøm, men leverer også webløsninger og SharePoint-løsningen Briva. I 2017 slo Avento seg sammen med det digitale markedsføringsbyrået Racer, og ble med dette Nordvestlandets ledende teknologihus.

avento.no
DRIW

DRIW

DRIW leverer digitale tjenester for distributører innen varehandel. DRIW har utviklet løsningen TRACE, som bruker automatisering, robotisering, AI og IOT til å sette logistikk i system. Samtidig forenkler systemet samhandligen og samarbeidet mellom mennesker og roboter. På denne måten gjøres komplekse prosesser enkle, og ting går av seg selv.

driw.no
Sunnmørsposten

Sunnmørsposten

Sunnmørsposten er det største mediehuset mellom Bergen og Trondheim, og har hovedkontor i Ålesund. Dekningsområdet er 25 kommuner i Nordvest: Sandøy, Midsund, Vestnes, Ørskog, Skodje, Haram, Stordal, Norddal, Ålesund, Sula, Giske, Hareid, Sykkylven, Stranda, Ørsta, Volda, Vanylven, Ulstein, Herøy, Sande, Selje, Vågsøy, Hornindal, Stryn og Eid.

smp.no

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Les mer
ÅKP

ÅKP

Hele Sunnmøres innovasjonsselskap. ÅKP bidrar til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion ÅKP er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging.

Les mer
NTNU

NTNU

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde.

Les mer
NCE iKuben

NCE iKuben

NCE iKuben er en tverrfaglig klynge med hovedtyngde i Møre og Romsdal. Innovasjon og rask omstilling er særskilte satsingsområder, samt å hjelpe bedriftene til å anvende digital innsikt til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Les mer
Pir

Pir

Pir Cowork åpner i 2019 og blir Ålesunds første coworking space. Pir Invest består av folk som har startet og utviklet selskaper selv og som ønsker å være med å bygge det nye næringslivet i regionen. Investormiljøet kan bidra med både kapital og kompetanse til tidlig-fase selskaper, slik at de får realisere sitt vekstpotensiale.

Les mer