Forum

Medlemmene våre har ønsket seg ulike forum! Dette er langsiktige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt.

Maskinlæringsforum

Neste maskinlæringsforum er 22 juni 20-2130. Hensikten med møtet er å komme i gang med Kaggle, samt avtale første fysiske samling over sommeren (arbeidsdato 17 august) og å etablere Slack-gruppe. Hovedmålet er å etablere et lokalt knutepunkt for praksis og kunnskapsutvikling på kunstig intellingens og maskinlæring. Per i dag har forumet ca 20 deltakere.

Maskinlæringsforum

Maskinlæringsforum

– Kunstig intelligens forandrer verden og Suinnmøre må ta del av dette enorme skiftet. Å skape kompetanse på tvers av bedrifter gjennom NExTdigital i et slikt nettverk for maskinlæring er viktig for å holde oss oppdaterte og fremme i skoa. Vi er begeistret for å lansere dette nettverket og bygge opp aktiviteter i tiden fremover, forteller initiativtaker og NExTdigitaler Pål Haugen, som til daglig jobber i Driw. Med seg har han også Sevrin Sadjina fra SINTEF. Bedriften din må ikke være medlem i NExTdigital, vi tenker at gjennom deltakelse i et slikt nettverk vil verdien med et medlemskap åpenbare seg for de fleste beslutningstakere!

Jeg er gira!
Mellomlederforum

Mellomlederforum

Vi jobber med å etablere en møteplass for mellomledere i nettverket, og en særs kompetemt styringsgruppe skal holde i det sammen med oss som jobber i NExTdigital. Her er målgruppa ledere utenom CEO/daglig leder/toppleder.

Jeg vil bli med!
UX-forum

UX-forum

Selv om vi er mange med interesse for temaet, er det ofte ikke så mange per organisasjon. Behovet for en stabil møtepplass for å snakke om brukerinvolvering er noe som flere av våre medlemmer har uttrykt interesse for - og nå ønsker vi å kartlegge hvem dette kan være av interesse for. Meld din interesse ved å fylle inn skjema under! 

Jeg er interessert!