Navn: Camilla Hoddevik
Alder: 42
Bedrift: Møretrygd
Stilling: Leder Privat og Bedriftsmarked
MÅ ha: Fjelluft og kaffe står høyt i kurs og bør helst inntas hver dag. Ellers er jeg veldig glad i gode diskusjoner der vi tør å tenke utenfor boksen og fri oss fra dagens rammer, det er ofte da gulleggene dukker opp.

Hva er det mest spennende med Bærekraft og teknologi som motor for fremtidens forretningsmodeller?
Veldig mange tenker først og fremst på klima når de hører ordet bærekraft. Men bærekraft handler om tre dimensjoner; sosiale, økonomi og miljø. Vi må klare å utvikle oss og leve i dag uten å ødelegge mulighetene for de som kommer etter oss. For å ivareta dette må bedriftene utforme forretningsmodeller basert på samarbeid, gjenbruk og deling, også kalt sirkulære forretningsmodeller. Vi må skape økonomisk verdi uten at det går på bekostning av samfunn eller miljø – det er spennende det! 
Hvilke tema ser du for deg forum for Bærekraft og teknologi som motor for fremtidens forretningsmodeller kommer til å ta for seg? 
Smart ressursanvendelse med teknologi som motor, gjenbruk og ombruk, makrotrender, endring i forbrukeradferd, samarbeid og konkurransekraft gjennom bærekraft er alle spennende tema å få bedre innsikt i. Gjerne eksemplifisert med gode eksempler på selskaper som har gjennomført vellykkede endringer i eksisterende forretningsmodell til mer bærekraftig løsninger. Håper også vi kan få innspill til verktøy og modeller som vi kan bruke i egen virksomhet til  analyse og diskusjon i forhold til hvordan vi kan utvikle vår forretningsmodell i mer bærekraftig retning.  
Hva er du mest opptatt av nå innenfor tema Bærekraft og teknologi som motor for fremtidens forretningsmodeller?
Som forsikringsselskap fokuserer vi på å drive skadeforebyggende arbeid for å hindre ulykker og skader i å oppstå. Hjemmene våre, biler, båter, produksjonsutstyr og alt annet vi forsikrer utstyres med stadig mer teknologi. Dersom vi bruker dette riktig bidrar dette både til færre ulykker og feil og til at skader får mindre både konsekvenser når de oppstår. Fremover tror jeg at det blir vanlig at kunder deler mer av disse dataene som de sitter på med kommersielle aktører. Innenfor forsikring vil dette gi oss bedre oversikt i risikoene vi sitter på og at vi kan tilpasse prisene enda bedre til hver enkelt kunde.

Nytt av høsten sparker vi i gang ulike forum, med hensikt å etablere varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt. Nå har du muligheten til å være med å sette retning for det forumet som engasjerer deg mest: påmeldingsskjemaet til kick off finner her.