Navn: Torodd Hansen
Alder: 58 år
Bedrift: Mittet AS – 80% (Deltrian Norge AS – 20%)
Stilling: Økonomisjef
MÅ ha: Kaffe når jeg kommer på jobb, noe egentid før resten kommer, og nok av utfordringer å jobbe med. Familiemann som setter stor pris på turer i fjellet, men også trives rundt middagsbordet og kombinasjon av god mat og vin.

Hva er det mest spennende med Finans og digitalisering Muligheten til å spille organisasjonen god og ha korrekte data tilgjengelig til enhver tid. Unngå å bruke tid på repeterende og manuelle oppgaver, men heller få tid til å forstå virksomhetens utfordringer og muligheter.
Hvilke tema ser du for deg forum for Finans og digitalisering kommer til å ta for seg? Forenkle rapportering av data knyttet til bærekraft. Utvikle videre automatiserte rapporter til ansatte og ledergruppen i de enkelte bedriftene.
Hva er du mest opptatt av nå innenfor tema Finans og digitalisering? Det å få på plass gode rapporter som gir informasjon om status opp mot våre målsetninger i Qlik Sense eller Power BI. Etter store strukturelle endringer i firmaet siste årene, med utskilling av deler av virksomheten til en deleid datterselskap, har vi behov for å gå igjennom våre behov på nytt. Mulighet for enkel samhandling i organisasjonen, det at ting bare skal registreres en gang i ett program, integrasjon mellom de forskjellige dataprogrammene er selvfølgeligheter i 2021, og vi må sikre at vi lever opp til dette i vår organisasjon.

 Nytt av høsten sparker vi i gang ulike forum, med hensikt å etablere varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt. Nå har du muligheten til å være med å sette retning for det forumet som engasjerer deg mest: påmeldingsskjemaet til kick off finner her.