Navn: Bente Glomset Vikhagen 
Alder: 48
Bedrift: Ålesund kommune
Stilling: ass kommunedirektør
MÅ ha: Variasjon  

Hva er det mest spennende med LederLAB | kultur og endring?
Å dele erfaringer om hvordan andre omsetter innovasjonsteori og filosofi til operative grep i organisasjonen. 
Hvilke tema ser du for deg forum for LederLAB | kultur og endring kommer til å ta for seg?
Konkrete eksempel på Agil ledelse, mestringsledelse, utvikling av høytpresterende team.
Hva er du mest opptatt av nå innenfor tema LederLAB | kultur og endring?
Hvordan omsette teorier rundt innovasjonsledelse i praktiske og operative grep. Hva gjør vi annerledes? Hvordan walk the talk, og hva er de eventuelle motkreftene som må håndteres?

Nytt av høsten sparker vi i gang ulike forum, med hensikt å etablere varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt. Nå har du muligheten til å være med å sette retning for det forumet som engasjerer deg mest: påmeldingsskjemaet til kick off finner her.