Navn: Barbro Elisabeth Fjørtoft
Alder: 39
Bedrift: NTNU i Ålesund
Stilling: Universitetslektor og nestleder for utdanning ved institutt for internasjonal forretningsdrift
MÅ ha: utsikt til havet. Det gir ro i sjela. God tid til familien og venner er også viktig.
Hva er det mest spennende med LederLAB / Mellomlederen operasjonelt personalansvar?
Det blir spennende og lærerikt å danne et fellesskap med andre i nettverket som sitter på mye av de samme utfordringene. Ved å dele erfaringer tror jeg vi alle kan få verdifull input som vi kan ta med oss inn i våre respektive organisasjoner.
Hvilke tema ser du for deg forum for LederLAB / Mellomlederen operasjonelt personalansvar kommer til å ta for seg?
Å være leder med operasjonelt personalansvar er ofte ikke så veldig forskjellig fra å være leder med personalansvar, men det kan samtidig oppleves som man ikke har den samme myndigheten eller insentivene. Å bygge tillit og opparbeide seg respekt blir derfor avgjørende for å lykkes. Hvordan man bør jobbe for å oppnå akkurat det blir et viktig tema i forumet. I tillegg vil nok også mer generelle tema som motivasjon, kommunikasjon, team-arbeid og konflikthåndtering være på agendaen, nettopp fordi disse tematikkene er minst like sentrale for ledere med operasjonelt personalansvar.
Hva er du mest opptatt av nå innenfor tema LederLAB / Mellomlederen operasjonelt personalansvar? Å komme i gang med erfaringsdeling, og rett og slett gjøre oss bedre sammen.

 

 Nytt av høsten sparker vi i gang ulike forum, med hensikt å etablere varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt. Nå har du muligheten til å være med å sette retning for det forumet som engasjerer deg mest: påmeldingsskjemaet til kick off finner her.