Navn: Kjersti Kjos Longva
Alder: 40
Bedrift: NTNU i Ålesund
Stilling: Førsteamanuensis innovasjon og entreprenørskap
MÅ ha: Fjell og fjøre, tid med familieflokken og bra folk å jobbe sammen med!


Hva er det mest spennende med LederLAB / Mellomlederen og talentutvikling
Jeg gleder meg til å bli kjent med nye mennesker som er interessert i problemstillinger rundt talentutvikling, og å få dele erfaringer og lære av hverandre på tvers av organisasjoner. Vi bor i en region som kjennetegnes av sterk drivkraft og skaperglede. Skal vi fortsette å være det, må vi være gode på å rekruttere, beholde og utvikle talenter. Jeg tror at man i enda større grad kan jobbe sammen som region for å få til dette. 
Hvilke tema ser du for deg forum for LederLAB / Mellomlederen og talentutvikling kommer til å ta for seg?
Den listen er lang! Men om jeg skal prøve å begrense meg, så håper jeg det blir anledning til å jobbe med tema som for eksempel rekrutteringsprosess, onboarding av nyansatte, expats på Sunnmøre, traineeprogram og livslang læring. 
Hva er du mest opptatt av nå innenfor tema LederLAB / Mellomlederen og talentutvikling?:
Jeg grubler for tiden mye på hvordan akademia og arbeids- og næringsliv kan jobbe bedre sammen for å styrke regionen vår og gjøre den enda mer attraktiv for unge talenter. 

Nytt av høsten sparker vi i gang ulike forum, med hensikt å etablere varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt. Nå har du muligheten til å være med å sette retning for det forumet som engasjerer deg mest: påmeldingsskjemaet til kick off finner her.