Navn: Pål Haugen
Alder: 44
Bedrift: Furuno Norge AS
Stilling: Produktutvikler
MÅ ha: En skikkelig god treningsøkt, variasjon i hverdagen, og så må jeg lære noe nytt. Om jeg får hodetelefoner med skikkelig høy svartmetal på ørene er jeg kjempefornøyd.

Hva er det mest spennende med maskinlæring? : To ting, det ene er utvalget av metoder for å hente innsikt i data, det er alltid noe nytt å lære og nye innfallsvinkler til å løse problemstillinger. Det andre er at du får innsikt i mange ulike problemstillinger som maskinlæringen skal forsøke å løse. Forretningsprosessene som skal forbedres er ofte vel så interessante som selve maskinlæringen.
Hvilke tema ser du for deg forum for maskinlæring kommer til å ta for seg? : Dele kode og dele ulike metoder for å løse problem. Ingen kan kunne alt og vi er avhengige av å ha flere kloke hoder samlet for å kunne levere best mulig resultater. Og så skal vi forsøke oss på å konkurrere i maskinlæring gjennom Kaggle, det blir en skikkelig utfordring.
Hva er du mest opptatt av nå innenfor tema maskinlæring?: De nye metodene som kommer gjennom nevrale nettverk er veldig spennende og gir kjempefine muligheter til å tenke nytt, men jeg er opptatt av at vi ikke skal glemme de de grunnleggende statistiske ferdighetene. Er du sikker på at du ikke trener data på et skjevt utvalg? Hvordan er prosessen rundt datasamling, trener vi modeller på grunnlag av menneskelig svakhet? Kan vi generalisere modeller, eller trener vi dem for spesifikt? Bruker vi riktig metode for å måle hvor godt modellene våre treffer? Denne er ganske velkjente problemstillinger for oss «gamle sure statistikere» men ikke mindre viktige spørsmål i en tid der tilgjengelighet på data ikke lenger begrenser oss i analyser.Ellers prøver jeg å lese alt jeg kan av Judea Pearl og Nassim Nicholas Taleb, to fantastiske teoretikere innen maskinlæring og statistikk.

Nytt av høsten sparker vi i gang ulike forum, med hensikt å etablere varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt. Nå har du muligheten til å være med å sette retning for det forumet som engasjerer deg mest: påmeldingsskjemaet til kick off finner her.