Forum | Bærekraft og teknologi som motor for fremtidens forretningsmodeller

Hvordan kan vi skape attraktive og bærekraftige bedrifter gjennom anvendt teknologi?

Hensikten med dette forumet er å skape attraktive bærekraftige bedrifter gjennom å  kartlegge kompetansen i nettverket for så å bygge kompetanse og utvide samarbeidsflaten. 
Gjennom workshops, kurs og meetups vil vi se på tema som klimaregnskap, klimabudsjett, robotisering av verdikjeden, metodikk for bærekraft og konkrete caser internt og eksternt i nettverket. 

Dette forumet "bor" på Fremtidslabben og har til nå sett på klimaregnskap, klimabudsjett og hvordan man skal kommunisere aktivt rundt bærekraft uten at det oppleves som grønnvasking.