Cybersikkerhet

Kjenner vi risikoene vi opererer med, aksepterer vi å operere med disse risikoene? Har vi beredskaps planer som fungerer? Tester og øver vi nok?

IT sikkerhetsarbeid handler om reduksjon av operasjonell risiko og bevissthet i ledelsen om den risiko det opereres under. Når vi er bevisste kan vi også ta beslutninger om vi aksepterer risiko, eller om vi skal iverksette tiltak for å redusere den. 
Hensikten med dette forumet vil være å ha en arena for erfaringsutveksling, heve kompetansenivået rundt cybersikkerhet og skape bevissthet rundt IT sikkerhet.
Aktuelle tema for dette forumet vil være alt fra kartlegging av sikkerhetsnivå i egen virksomhet, ROS analyse, beredskaps planer, til hvordan man rapporterer løpende om sikkerhet til toppledelsen. 

Dette forumet "bor" på Pir og har til nå møttes to halve dager. 

Akutelle temaer

IT sikkerhets arbeid i egen virksomhet

IT sikkerhets arbeid i egen virksomhet

Beredskapsplaner

Beredskapsplaner

Risikostyring | ROS analyse

Risikostyring | ROS analyse