Finans og digitalisering

Hvordan kan menneskelige ressurser forvaltes slik at de tjener bedriftens formål og øker konkurransedyktigheten?

Gjennom økt kompetanse innen RPA, casedeling og bedriftsbesøk vil dette forumet vil sette fokus på å utvikle de eksisterende systemene og finne paraplyløsninger. 

Dette forumet "bor" på Pir og vil fra høsten av se spesielt på tema som omhandler PowerBI. 


Meld deg på!

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.