LederLAB | kultur og endring

Hvordan identifisere kulturen i de ulike bedriftene og hva er suksessfaktorene for å få med sine ansatte på endring?

I forumet LederLAB | kultur og endring ønsker vi å dele hvordan vi jobber med kultur - feil og suksess. Gjennom testing av ulike teorier, erfaringsdeling og utvikling av verktøy som kan bidra til gode endringsprosesser ønsker forumet å bidra til tygge og attraktive arbeidsplasser.

Dette forumet "bor" på Pir og har til nå sett på tema som omhandler den nye arbeidshverdagen og hva dette medfører.  

Meld deg på!

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.