LederLAB | kultur og endring

Hvordan identifisere kulturen i de ulike bedriftene og hva er suksessfaktorene for å få med sine ansatte på endring?

I forumet LederLAB | kultur og endring ønsker vi å dele hvordan vi jobber med kultur - feil og suksess. Gjennom testing av ulike teorier, erfaringsdeling og utvikling av verktøy som kan bidra til gode endringsprosesser ønsker forumet å bidra til tygge og attraktive arbeidsplasser.

Dette forumet "bor" på Pir og har til nå sett på tema som omhandler den nye arbeidshverdagen og hva dette medfører.