RPA /industriell automasjon

Hvordan gå frem for å automatisere prosesser? Når lønner det seg å robotisere kontra å automatisere på annet vis? Hva må til for å sørge for god og effektiv automatisering?

Disse problemstillingene og mange flere vil dette forumet se på.

Mange bedrifter har gjennom mindre eller større automasjonsinitiativ i produksjonen skaffet seg effektivitetsgevinster. I oppsett og konfigurering av automasjonskomponenter har fokuset vært på å optimalisere produksjonen og lite på datafangst. En må dermed installere ekstra sensorer eller koble seg opp mot plc-er for å hente ut data som kan brukes til å analysere produksjonen.

I en produksjonsbedrift vil det typisk være 20 IP-adresser knyttet til administrasjonens pc-er og systemer, men det kan være flere tusen IP-adr i produksjonsmiljøet. Det kan derfor bli en omfattende jobb å «digitalisere produksjonen».

Målsettingen for dette forumet er å få inspirasjon, tips og ideer når det gjelder å utnytte data fra produksjonen til å hindre driftsstans og/eller optimalisere produksjonen (enten i form av effektivitet eller kvalitet).

Dette forumet "bor" både på Pir og hos Tafjord. 
Forumet har til nå arrangert halvdagskonferanse om RPA og ensamling rundt samme tema.