RPA /industriell automasjon

Hvordan gå frem for å automatisere prosesser? Når lønner det seg å robotisere kontra å automatisere på annet vis? Hva må til for å sørge for god og effektiv automatisering?

Disse problemstillingene og mange flere vil dette forumet se på.

Mange bedrifter har gjennom mindre eller større automasjonsinitiativ i produksjonen skaffet seg effektivitetsgevinster. I oppsett og konfigurering av automasjonskomponenter har fokuset vært på å optimalisere produksjonen og lite på datafangst. En må dermed installere ekstra sensorer eller koble seg opp mot plc-er for å hente ut data som kan brukes til å analysere produksjonen.

I en produksjonsbedrift vil det typisk være 20 IP-adresser knyttet til administrasjonens pc-er og systemer, men det kan være flere tusen IP-adr i produksjonsmiljøet. Det kan derfor bli en omfattende jobb å «digitalisere produksjonen».

Målsettingen for dette forumet er å få inspirasjon, tips og ideer når det gjelder å utnytte data fra produksjonen til å hindre driftsstans og/eller optimalisere produksjonen (enten i form av effektivitet eller kvalitet).

Dette forumet "bor" både på Pir og hos Tafjord. 
Forumet har til nå arrangert halvdagskonferanse om RPA og ensamling rundt samme tema. 

Meld deg på!

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.