Forum | Strategisk HR

Strategisk HR forumet har fokus på samspillet mellom teknologi og mennesker. Meld deg på til kick off 1 september 2022:

Hvordan kan teknologi og mennesker samhandle mer effektivt? For å sikre realisering av selskapets ambisjoner må vi forstå hvordan vi som ansatte og bedriften påvirkes av teknologi og digitalisering. 
Hensikten med dette forumet er å bygge og utvikle kapasiteten for endring, utvikle fremtidsrettede ledere og se på hvordan man kan gå fra operasjonell HR til strategisk HR.
Noen av temaene som vi setter særlig fokus på i dette forumet er:
Gamification i HR perspektiv
HR analytics
Kommunikasjon sin rolle i utviklingen
Fra operasjonell HR til strategisk HR

Dette forumet "bor" på Pir og har til nå gjennomført en halvdagskonferanse om tema gamification i HR perspektiv. De har også rigget og gjennomført en workshop med NExTdigital Lederforum med tema fra operasjonell til strategisk HR.