Bli kjent med NExTdigital

Bli kjent med NExTdigital

Er du nyansatt hos et NExTdigital-medlem? Eller har dere nettopp blitt medlem? Sett av en time og bli bedre kjent med mulighetene dette representerer! 15 desember 10:00 - 11:00.

NExTdigital er et sunnmørsk spleiselag som fokuserer på nyskaping gjennom anvendt teknologi.

Vi er overbevist om at tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til å lykkes i det digitale skiftet. Gjennom aktivt arbeid med kunnskapsheving og kompetansedeling på Sunnmøre, ønsker vi å bidra til et sterkt og fremtidsrettet næringsliv i vår region. 

Nettverket består av deltakere fra flere ulike bransjer, og er både private og offentlige aktører med ulik størrelse og profil. Vi står alle overfor felles problemstillinger knyttet til blant annet strategiske veivalg, effektivisering og innovasjon, og er overbevist om at vi er bedre sammen enn hver for oss. 

NExTdigital skal være en katalysator for kunnskap, og en arena for utveksling av erfaringer. Nettverket skal preges av en sterk tillitskultur, hvor man har trygghet til å dele både suksess og fiasko. Vi lærer av hverandre, av våre samarbeidspartnere, og av andre personer og organisasjoner. 

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.