Visuell fasilitering - kurset for å gjøre ditt budskap tydeligere

Visuell fasilitering - kurset for å gjøre ditt budskap tydeligere

Visuell fasilitering er både et prosessledelses- og et kommunikasjonsverktøy med mange bruksmuligheter. Det er en metode til å skape overblikk og struktur som involverer deltakerne - uansett om det er et møte med kollegaene, lengre organisatoriske prosesser med mange deltakere, undervisning internt og eksternt, coaching, salgsmøter eller når du selv har bruk for å visualisere det du tenker.

Ønsker du å lære å tegne og bruke tegninger og illustrasjoner i din jobb?

Drukner presentasjonen din i lange setninger?

Har du vanskelig med å forenkle det du vil fortelle?

Og er det utfordrende å bryte gjennom med ditt budskap fordi mottakeren ofte sitter bak en skjerm?

Det stilles langt høyere krav til enkel og effektiv kommunikasjon i dag enn tidligere. Tegninger og andre visuelle verktøy som er tilpasset ditt opplegg kan være en god støtte for å lykkes med både møtet, workshopen, samtalen, foredraget eller undervisningen både fysisk og digitalt. Det å kunne tegne vil gi deg et unikt verktøy og et visuelt språk som kan tales på tvers av faglighet, kompetanser, organisasjonen, språk og landegrenser. Du vil oppleve at det blir lettere å skape en felles forståelse, arbeide med komplekse problemstillinger og ikke minst ‘krydre’ digitale presentasjoner. 

Vi har satt av to dager sammen med Annette Haugen fra VISFAS og jobber digitalt:

22.mars kl 09:00-15:00

26. mars kl 09:00-15:00

Pris for todagerkurset: 2000,- for NExTdigital-medlemmer og 3000,- for ikke-medlemmer.

Kurset er delvis sponset av Møre og Romsdal fylkeskommune og BIO2-ordningen. Det er åpent for alle og gjennomføres digitalt.

Grupper


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.