Egen Scene - kurs i presentasjonsteknikk

Egen Scene - kurs i presentasjonsteknikk

Egen Scene ved Oskar Skulstad tilbyr et unikt kurs for bevisst bruk av presentasjonsteknikker på Terminalen!

Kursholder Oskar Skulstad er utdannet skuespiller ved Nordisk Teaterskole i Århus, Danmark, og har arbeidet profesjonelt som skuespiller i inn- og utland. Skulstad har tidligere arbeidet som dramalærer og som avdelingsleder ved musikk dans og drama- linjen på Fagerlia Videregående skole i Ålesund, og er i dag kultursjef i Ålesund kommune.

Skulstad sin grunnteknikk kommer fra  scenisk arbeid og teatret. De senere årene har Skulstad videreutviklet og overført sin kompetanse og teknikk til opplæring av næringslivsledere, ansatte i media, styreledere, styremedlemmer, politikere, salgspersonale, lærere med flere. Ved å trene på denne teknikken vil du som presentatør få et praktisk verktøy som hjelper deg å kommunisere og presentere ulike budskap på en uanstrengt og god måte. Målet med kurset er å gi kursdeltagerne et redskap for å oppnå tilstedeværelse, kraft og energi i sin presentasjon. Som kursdeltaker vil du oppnå resultater hurtig. Kursholder legger stor vekt på individuell tilbakemelding og tilpasser opplæringen etter deltakerens behov og forutsetninger.

Kurset går over to halve dager fra klokken 08:30 til 12:00.
9. februar. Arbeid med innføring av grunnteknikken.
10. februar. Praktisk arbeid med å overføre prinsippene til den enkelte deltagers behov gjennom praktisk trening på framføring av tekst/budskap.

Kurset er praktisk rettet. Vi jobber på ”gulvet” med teknikken, hvor deltagerne kontinuerlig får personlige tilbakemeldinger.
Kurset koster Kr 3000,- ekskl mva. 
Det vil bli servert kaffe, vann og noe å bite i. 

Vel møtt!

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.