Endringsledelse | Forum | Kultur og endring inviterer

Endringsledelse | Forum | Kultur og endring inviterer

Alle forum er organisert etter følgende oppskrift: Påfyll fra en NERD Perspektiver fra noen som er ERFAREN OG KLAR FOR MER og/eller HAR LEKT MED TEMA Gode diskusjoner blant deltakerne

Gjennom de siste årene har både næringsliv og samfunnsaktører opplevd dyptgående endringer der det har vært nødvendig å omstille seg raskt. Er endring blitt en del av hverdagen vår, eller må vi fortsatt trene endringsmuskelen?

Forum for Kultur og Endring inviterer til frokostmøte med faglig påfyll og erfaringsdeling der endringsledelse og kommunikasjon er tema.

 

Tid: Torsdag 10.november – 8.30 til 10.30 / Sted: TEFT-lab

 Agenda:

08:30 – 08:45 Enkel frokost, kaffe og mingling

08:45 – 09:45 Endringsledelse, kommunikasjon og brutal åpenhet - Trine Kvalheim | Solwr

09:45 - 10:00 Pause

10:00 – 10:15 Kommunesammenslåing og kommunedeling - Erfaringer med å lede i «påtvungen» endring - Ålesund kommune | Sol Slinningen og Knut Helge Skare 

10:15 – 10:30 Oppsummering

 

Trine Kvalheim jobber som Key Account Manager I Solwr hvor hun blant annet har ansvar for implementering av store programvareprosjekter hos noen av Norges største handelsaktører. Trine har utdanning innenfor økonomi, merkevarebygging og ledelse. Hun har bred erfaring fra offentlig og privat sektor og har vært Kommunikasjonsdirektør i Helse Møre og Romsdal og Daglig Leder i ELLE mELLE. På fritiden sysler Trine med kunstprosjekter og sitter blant annet i styret for Høstscena.

Sol Berntsen Slinning er assisterende kommunalsjef for Samfunn i Ålesund kommune. Hun har erfaring fra privat næringsliv før hun startet i kommunen i 2016. Sol har utdanning innen energiteknologi og har en master i mekanisk vindenergi. 

Knut Helge Skare er leder for avdeling geodata i Ålesund kommune. Han har 20 års erfaring fra Høgskolen i Ålesund (NTNU) før han startet i kommunen i 2012. Knut Helge er utdannet bygningsingeniør med tilleggsutdanning innen økonomi og geografiske informasjonssystemer.


Grupper


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.