Forum | LederLAB: Kultur og Endring inviterer til samling på PIR 2.etasje. Tema: Den nye arbeidshverdag.

Forum | LederLAB: Kultur og Endring inviterer til samling på PIR 2.etasje. Tema: Den nye arbeidshverdag.

Gjennom pandemien har vi blitt tvunget inn i en ny arbeidshverdag med hjemmekontor og hyttekontor. Hvordan er det med bedriftene her på Sunnmøre? Hva ønsker de ansatte seg og hva ønsker lederne? Hvilke fordeler og utfordringer bringer den nye hybride arbeidshverdagen?

Den nye arbeidshverdagen er et tema som står sterkt i fokus hos de aller fleste bedrifter i nettverket. Forum | LederLAB: Kultur og endring ønsker å sette akkurat dette tema klokken 08:30 - 10:00 den 22. mars og inviterer både medlemmer og ikke - medlemmer inn i diskusjonen.

Våren 2021 dannet en gruppe fra Optimar og Driw det første NExTeams i historien. I lys av pandemien og en stadig "mindre" verden ville teamet se på den nye hybride arbeidshverdagen. Hvordan påvirker dette kulturen vår, lojalitet til arbeidsgiver, effektivitet, hvordan vi organiserer oss, rekruttering og ikke minst hvilke krav vi som ansatte stiller?
Høsten 2021 gjorde Optimar og Driw en undersøkelse blant sine ansatte.


Bli med når Merete Alenes, Kulturminister i Driw og Lene Flem Debess, SVP HR & Organization i Optimar legger frem NExTeams sine funn rundt fremtidens arbeidsplass. 

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.