Forum | Cybersikkerhet 18.01.23

Forum | Cybersikkerhet 18.01.23

Forum for cybersikkerhet møtes på Pir onsdag 18.01.23. Tema: Sikkerhetskultur, kommunikasjon, ledelse og forankring.

Tiden mellom kl. 12.00-15.00 den 18 januar er tidspunktet du ikke skal bruke til noe annet enn å være med på Forum for Cybersikkerhet på Pir! 

Hvorfor du skal møte til samlingen akkurat denne dagen?

  • Jo, Espen Kvam forteller først hvordan Ekornes arbeider med og kommuniserer en sunn sikkerhetskultur i virksomheten. Her får du konkrete eksempler på kommunikasjon og får vite hvordan dette fungerer og hva som ikke fungerer.
  • Deretter får du høre om hvordan du på en smart og innovativ måte både kan måle og målrette tiltak mot menneskelig cyberrisiko!
  • For sistnevnte innlegg har vi hentet inn ørskogbygdingen Erlend Andreas Gjære som er grunder og leder av selskapet Secure Practice AS. Erlend tar turen fra Trondheim for å fortelle hvordan han etter noen år som forsker og ansvarlig for sikkerhetsopplæring internt i SINTEF, fant ut at det var på tide å utvikle noen nye tiltak for bevisstgjøring, kultur og reduksjon av cyberrisiko på arbeidsplassen. Fem år seinere brukes skytjenester fra Secure Practice av mer enn 500 virksomheter, og sluttbrukere i 30 land. De har også nylig deltatt i Datatilsynet sin regulatoriske sandkasse for personvernvennlig kunstig intelligens.
  • Til siste vil Vigleik Hustadnes bidra med erfaringer fra Tussa knyttet til systematisk bevisstgjøring og måling.

 

Vel møtt!

Grupper


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.