Forum | Cybersikkerhet

Forum | Cybersikkerhet

Kjenner vi risikoene vi opererer med, aksepterer vi å operere med disse risikoene? Har vi beredskaps planer som fungerer? Tester og øver vi nok?

Denne samlinga fokuserer vi på beredskap - mer detaljert program kommer.

IT sikkerhetsarbeid handler om reduksjon av operasjonell risiko og bevissthet i ledelsen om den risiko det opereres under. Når vi er bevisste kan vi også ta beslutninger om vi aksepterer risiko, eller om vi skal iverksette tiltak for å redusere den.  Hensikten med dette forumet vil være å ha en arena for erfaringsutveksling, heve kompetansenivået rundt cybersikkerhet og skape bevissthet rundt IT sikkerhet. Aktuelle tema for dette forumet vil være alt fra kartlegging av sikkerhetsnivå i egen virksomhet, ROS analyse, beredskaps planer, til hvordan man rapporterer løpende om sikkerhet til toppledelsen. 

Meld deg på!

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.