Forum | Strategisk HR inviterer

Forum | Strategisk HR inviterer

Hvordan gå fra operasjonell HR til strategisk HR?

Vi jobber videre med de ulike temaene som kom opp under kick off.  Først ut er "fra operasjonell HR til strategisk HR" som vil bli som et formøte før vi arrangerer en større workshop hvor vi inviterer toppledergrupper til å delta. 

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.