Forum | Bærekraft og teknologi 17.01.23

Forum | Bærekraft og teknologi 17.01.23

To av tre norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030. Både lovgiver og kunder vil ha høyere forventninger til bedrifters bærekraftarbeid. Bedrifter som arbeider systematisk med bærekraftig strategi- og forretningsutvikling vil ha en fordel.

Forum for bærekraft og teknologi inviterer derfor til ettermiddagssamling med faglig påfyll og erfaringsdeling der strategisk bærekraftarbeid er tema.

 Tid: Tirsdag 17. januar – 17:00 til 19:00 / Sted: ADVISO sine kontorlokaler

 17:00 – 17:15               Mingling
17:15 – 17:45               Det rettslige landskapet endres – hva betyr det for strategiarbeidet
Karina Kviebakk Mauren, ADVISO
17:45 – 18:00               Pause
18:00 – 18:45               Hvordan jobbe strategisk med bærekraft
Johanne Kjerstad, Doxacom
18:45 – 19:00               Spørsmål

 Karina Kviebakk Mauren er advokatfullmektig i ADVISO med spesialisering innenfor bærekraft. Karina fordypet seg i internasjonal klima- og miljølovgivning under studiet og arbeidet med miljørett ved Nordisk institutt for sjørett som vitenskapelig assistent. I dag rådgir hun bedrifter i håndtering og implementering av ny bærekraftlovgivning.

 Johanne Kjerstad er rådgiver i Doxacom innenfor bærekraft. Johanne er samfunnsøkonom og har en mastergrad i International Environmental Studies fra NMBU. Hun har tidligere jobbet som rådgiver for forskningsområdene hav, bærekraft og energi ved NTNU og rådgir i dag bedrifter på strategisk bærekraftarbeid.

 Velkommen! 

Arrangementet er åpent for NExTdigitals medlemmer.

Grupper


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.