Velkommen til seminar med Microsoft

Velkommen til seminar med Microsoft

Karl Bjarne Westbye er Partner Technology Strategist - Data & AI, og vi er glade for å få han på besøk. Arrangementet vil passe for personer både med og uten IT-bakgrunn.  Vi vil også sette opp et nytt Microsoft-seminar over sommeren som vil være enda smalere og mer teknisk. Gi oss gjerne et vink om hva DU ønsker å lære mer om.

Karl Bjarne vil ta deltakerne gjennom følgende program 3. april:

Del 1 - åpen for alle: 

07.45-08.10: Registrering og kaffe

08.10-08.15: Velkommen v/NExTdigital

08.30-09.00: 

  • Oversikt og introduksjon til tjenester i Azure, spesielt fokus på plattformtjenester
  • Data plattform, arkitektur, relevante komponenter, kundeeksempler

15 min pause

Del 2: Forbeholdt medlemmene i NExTdigital:

09.15-10.00:

  • Cognitive tjenester, demo
  • IoT: Kundeeksempler, akselleratorer, referansearkitektur. IoT HUB. IoT Edge. Digital Twin.

10.00-10.15: Pause

10.15-11.00: 

  • Maskinlæring, tilgjengelige tjenester i Azure
  • Litt rundt Databricks / Pyton
  • Litt rundt ML Studio
  • Kundeeksempler

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: 

  • Hands on lab på ML studio. Sette opp et enkelt eksempel og publisere web API. Ikke vanskelig, men illustrerer relevant prosess. Alle som vil kan henge med på den. Kjører fra gratis ML studio.

12.00-12.45: Vi avslutter med felles lunsj for de som har anledning


Sted: Auditorium Fogdegården, NTNU

Pris: Del 1 er gratis, del 2 (inkl. lunsj, forbeholdt medlemmer): kr 350

Gruppe