Praktisk halvdagskurs om Power BI!

Praktisk halvdagskurs om Power BI!

Gjør dere nytte av dataen? Bli med på et praktisk halvdagskurs om Power BI! Onsdag 15. september klokken 08:30 – 12:00 møter du Rasmus Schalech og hans kollegaer i 6. etg i Framtidslabben. Gjengen fra Avento gleder seg stort til første fysiske samling høsten 2021.

Med Power BI kan bedrifter gjøre data lettere å forstå og gjøre det enklere å ta datadrevne beslutninger. Dette er et praktisk kurs der deltagerne lærer hvordan de kan utnytte Power BI og enkelt gjøre store «kjedelige» datamengder enkle å lese. Veldig ofte blir Excel brukt til sammenstilling og presentasjon av data, men Power BI er langt kraftigere når det gjelder visuelt inspirerende og lesbar informasjon. 

I dette kurset vil vi gå gjennom import av data til Power BI, lett modellering av data, bygging av datamodell samt visualisering av data. På slutten vil vi dele litt erfaringer rundt publisering av dashboard og rapporter. Vi vil også vise noen eksempler på «beste praksis» som presenterer mulighetene i Power BI. 

Dette er et lavterskel kurs som skal inspirere flere til å utnytte dataen man har tilgjengelig, og tilrettelegge for større verdiskaping. Deltagerne får selv jobbe med oppsett av egne Power BI-rapporter loset av BI-konsulent, Rasmus. Vi gleder oss enormt til å møtes ansikt til ansikt, og forhåpentligvis gjøre deg like gira på Power BI som vi i Avento er!

Kjennskap til Excel og greie datakunnskaper er en fordel.

08:30 – 09:55 Registrering i NMK resepsjon . Kaffe + noe å bite i serveres i Framtidslabben 6. etg

09:00 – 09:15  Introduksjon: «Hvorfor er innsikt i egen data så viktig?»

09:15 – 10:00 Del 1 Praktisk gjennomgang av caseoppgave i Power BI

10:00 – 10:30 Del 2 Praktisk gjennomgang av caseoppgave i Power BI

10:30 – 10:50 Publisering/deling av BI-rapporter

10:50 – 11:05 Inspirasjon: Konkrete eksempler på strategisk bruk av Power BI

11:05 – 11:15 Avslutning

11:15 – 12:00 Felles lunsj i Framtidslabben 

Pris for deltagelse 

Kr 500,- for medlemmer 

Kr 750,- for ikke - medlemmer 

Vel møtt!

Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.