Samarbeid om arbeidsgrupper i sirkulærøkonomi

Samarbeid om arbeidsgrupper i sirkulærøkonomi

Er du en NExTdigitaler som ønsker å få sirkulærøkonomi under huden? Vi og våre medlemsbedrifter har allerede erfart at å lære sammen i arbeidsgrupper gir mulighet til å dele erfaringer og øke kompetansen med andre utenfor egen virksomhet som igjen har en nytteverdi og åpner for nye forretningsmuligheter. Nå samarbeider vi med Fremtidslaben og setter i gang arbeidsgrupper innen sirkulærøkonomi.

Fremtidslaben og NExTdigital kjører i gang i februar 2021 arbeidsgrupper med ulike tema fra sirkulærøkonomi for våre partnere og medlemsbedrifter.

Noen av ønskene for fokus på i arbeidsgruppene er: 

  • Klimabudsjett og klimaregnskap
  • Gjenbruk
  • Vann og avløp
  • Miljøledelse
  • Cradle-to-cradle

Vi ønsker å rigge gruppene på best mulig måte, så når du melder din interesse om å bli med i arbeidsgruppene er det ekstra fint om du kommer med ønske om fokusområde, også om det ikke står på lista ovenfor. Vi setter sammen gruppene basert på dette så du får mest mulig ut av arbeidsgruppene. 


Gruppe


Jeg bekrefter herved at NExTdigital kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til arrangement.