Bli med på workshop om Beyond Budgeting!

Bli med på workshop om Beyond Budgeting!

Denne dagen byr vi på en introduksjon til Beyond Budgeting – ofte beskrevet som Business Agility i praksis.

Tradisjonell styring, inkludert budsjettering, ble utviklet for helt andre tider enn hva de fleste virksomheter opplever i dag. Bjarte Bogsnes fra Equinor vil beskrive hvordan tradisjonell styring ikke bare kommer til kort, men har blitt  en barriere i stedet for en støtte for gode prestasjoner og resultater. Han vil forklare hva Beyond  Budgeting er og hvordan Beyond Budgeting adresserer dette alvorlig problemet. En rekke spennende case fra hele verden vil bli gjennomgått. Bjarte vil også gå i dybden på hvordan Equinor, som gikk i gang i 2005, bruker denne nye styringsmodellen. Han vil også dele erfaringer og implementeringsråd fra et tilsvarende arbeid han ledet i Borealis, som kastet budsjettet i 1995.

Denne dagen vil Bogsnes belyse følgende:

- Problemene med tradisjonell styring, inkludert budsjettering

- Beyond Budgeting  - enabling business agility

- bakgrunnen

- filosofien

- de 12 prinsippene

- Beyond Budgeting case fra hele verden

- Borealis – Beyond Budgeting før Beyond Budgeting var født

- Equinor’s  "Ambition to Action" modell;

               -  en ny definisjon av prestasjon – dynamiske og relative mål med en holistisk prestasjonsevaluering

-  dynamiske prognoser og ressursallokering, ingen tradisjonelle budsjetter

-  fra kalender- til hendelsesdrevet

-  eksempler på selvregulerende styringsmekanismer

- KPI fallgruber

- Mål-problemet

- Bonus-problemet

- Beyond Budgeting og Agile

- Implementeringsråd

- Beyond Budgeting Roundtable (BBRT)


Bjarte Bogsnes har en lang internasjonal karriere innen både  Økonomi og HR. Han ledet innføringen av Beyond Budgeting både i Borealis og Equinor, og er formann i Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Han er en populær internasjonal  foredragsholder og har vunnet en Harvard Business Review/McKinsey Management Innovation pris. Bjarte er  forfatter av boken "Implementing Beyond Budgeting - Unlocking the Performance Potential", hvor han skriver om sine implementerings-erfaringer. Equinor har åpnet for at han kan ta på seg kortvarige eksterne konsulentoppdrag.

Sted: Teams
Tid: 26 august, 10:00 - 14:00
Pris: 1500 (tidligere 3000, men pga støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune kan vi tilby en betydelig lavere pris!) Mva kommer i tillegg.