Vi er i gang! Praktisk bruk av kunstig intelligens på Sunnmøre

Vi er i gang! Praktisk bruk av kunstig intelligens på Sunnmøre

Velkommen til seminar 26. februar fra kl 11.30-15:45

Innledere (programmet oppdateres fortløpende): 

11:30

Lunsj&mingling

Velkommen ved arrangørene - Pål er dagens konferansier!

12:00

Pål Haugen - Viktigheten av riktige data (det er vanskelig å bygge kunstig intelligens på menneskelig dårskap)

12:45

Maskinlæringsprosjekt mellom SBM, Tafjord og SINTEF - samarbeid: problemeier-perspektiv (altså SBM & Tafjord)

13:25  

Maskinlæringsprosjekt mellom SBM, Tafjord og SINTEF - samarbeid: løsningsperspektiv (altså SINTEF)

13:45

Pause

14:00

Erfaringsutvekslinger blant deltakerne (Jon Christian&Pål fasiliterer) & kaffe

Arbeidsgruppen "Maskinlæring" i NExTdigital: tanker, erfaringer og hva har vi lært?

15:00

Magnus Gribbestad, presentasjon av prisbelønnet masteroppgave: "prognostics and health management" Tilstandsbasert vedlikehold ved bruk av maskinlæring.

15:45

Takk for i dag      

Sted: TEFT-lab

Pris inkludert enkel lunsj: 350 kr medlemmer / 500 kr ikke-medlemmer

Meld deg på i skjemaet under.