Webinar: Koronaviruset - arbeidsrettslige problemstillinger

Webinar: Koronaviruset - arbeidsrettslige problemstillinger

Vi inviterer til webinar tirsdag 24. mars kl. 12:00.

Koronaviruset har på svært kort tid påført virksomheter i Norge og i verden store økonomiske tap og slik det utvikler seg vil de økonomiske konsekvensene øke i tiden fremover. Mange aktører rammes hardt og en må forvente at myndighetspålegg og sykdomsutbrudd blant annet vil påvirke levering av varer og tjenester til og fra den enkelte bedrift i tillegg til at det oppstår en rekke problemstillinger som man som arbeidsgiver og som styre og ledelse må ta stilling til og håndtere.

På webinaret vil Kristin Fjellby Grung fra ADVISO Advokatfirma AS behandle en del sentrale rettslige problemstillinger som har oppstått som følge av utbruddet av koronaviruset.

Vi vil belyse følgende arbeidsrettslige problemstillinger:

  • Permittering – Når kan du permittere som følge av Covid-19? Saksbehandling ved permittering og særlige frister mv. som følge av regjeringens tiltak.
  • Sykepenger og omsorgspenger – Plikter du å betale sykepenger/omsorgspenger (arbeidsgiverperioden) til ansatte i karantene eller ansatte som er hjemme pga stengte barnehager/skoler?
  • Arbeidsgivers styringsrett – Kan du pålegge hjemmekontor, nekte ansatte å reise, innføre redusert arbeidstid? Hvor langt kan du gå i å gjøre endringer i ansattes arbeidsoppgaver som følge av Covid-19.

Vi sender ut link til Teams kort tid før oppstart. Dersom det blir flere enn 250 påmeldte vil vi legge til rette for flere runder, da dette er maks antall deltakere per runde per i dag.