Meetup og workshop med Amazon 

Sett av 8. november, da kommer Amazon Web Services til Ålesund og NExTdigital. Dagen vil være todelt - formiddagen blir generell og åpen for alle, etter lunsj skal det være en teknisk workshop for medlemsbedriftene. Detaljer og innhold vil komme i invitasjonen som sendes ut neste uke. 


Møter med deltakere og potensielle deltakere i nettverket

I løpet av august og september har vi besøkt de fleste medlemsbedriftene, for å bli bedre kjent og diskutere gjensidige forventninger. Dette har gitt oss mange nyttige innspill, og bidrar til å forankre aktivitetene og prioriteringene for tiden som kommer. Den viktigste fellesnevneren har vært ønsket om prioritering av dybdekunnskap og konkrete prosjekter - noen ønsker at det skal være rent teknisk, andre ønsker dybde på hvordan forretningmodell og teknologi henger sammen. 

Vi har også gjennomført møter med en rekke bedrifter som ønsker å lære mer om NExTdigital, for å vurdere om de ønsker å spørre om å få bli en del av nettverket. Per i dag er det ikke satt noen begrensninger med hensyn til bransje, konkurrenter etc., det forutsettes imidlertid at:

- Bedriften investerer i å være en aktiv deltaker som tar initiativ, deler kunnskap og erfaringer, og stiller ressurspersoner til disposisjon for fellesskapet

- Bedriften bidrar aktivt til tverrfaglig samarbeid, og prioriterer å delta på nettverkets faglige aktiviteter

- Bedriften ikke benytter nettverket som salgsarena. NextDigital skal være en kompetansekatalysator


Arbeidsgrupper

I januar startes arbeidsgruppene, som skal bli selve hjertet i NextDigital. Deltakerbedriftene skal selv foreslå tema og hvem som skal delta fra organisasjonen, og det vil bli sendt ut nærmere informasjon om dette i løpet av oktober. Oppfordrer alle til å delta aktivt i denne prosessen - gjennom å påvirke dette i forkant, vil din bedrift kunne få maksimalt utbytte av nettverket. 

Arbeidsgruppene skal resultere i økt kunnskap om relevante temaer. De kan også være konkrete samarbeidsprosjekter mellom deltakerne, og det er et klart mål at man sammen med en eller flere andre oppnår mer enn man ville fått til på egenhånd. Noen av gruppene vil jobbe med svært smale temaer, og andre vil ha mer generelle. Noen vil være svært tekniske, og andre kan adressere "mykere" problemstillinger. Dette vil kommuniseres tydelig i forkant av påmeldingen til arbeidsgruppene. Gruppene vil variere i størrelse, og kan bestå av alt fra fire-fem til tyve personer. Det vil videre være arbeidsgruppene som har ansvaret for å arrangere flere av workshopene i 2019 og årene som kommer.

Noe av det første som skjer i 2019, er at det vil bli arrangert et kick-off for alle deltakerne i nettverket. Arbeidsdato er torsdag 17 januar, men dette kommer vi til å kommunisere høyt og tydelig så snart det er endelig bekreftet. Det viktigste målet er at vi sammen skal jobbe for å etablere "NExTdigital"-kulturen, og en naturlig del av det er å bli bedre kjent med hverandre også. Et åpenbart tema er også arbeidsgruppene, siden de er en helt sentral del av NextDigital. Deltakerbedriftene kommer til å bli oppfordret til å stille så mange som mulig, med personer fra ulike roller i bedriften. 


Andre nyheter

DRIW har tatt initiativ til at vi skal undersøke mulighetene for et eventuelt samarbeid med den nye storsatsningen Norwegian Open AI Lab. Kontakt er etablert, og de vil komme tilbake til oss senere i høst, så snart det nye styret har blitt enige om samarbeidsformer og -nivåer.

Vi har nylig besøkt NCE iKuben v/Hilde Aspås, som raust deler sin kunnskap og sine erfaringer med oss. Det setter vi stor pris på, og ser frem til videre samarbeid med både dem og andre partnere. 

Etter modell fra nettopp iKuben, innføres det en fast, årlig ledersamling for toppledelsen i medlemsbedriftene/organisasjonene i nettverket. Formen på dette jobber vi fortsatt med.