Smart City Expo World Congress samlet over 24 000 besøkende fra 19.-21. november, rundt tema som digitalisering, bymiljø, mobilitet og inkluderende og delende byer. Over 40 personer tilknyttet Ålesund og NExTdigital var representert på standen vi blant annet delte med Offshore Simulation Center (OSC), BeeSmart City, Sparebanken Møre, Tafjord Kraft, FNs økonomiske kommisjon for Europa, og FN-organisasjonen United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Turen ble arrangert i forbindelse med at regionen har blitt medlem av FNs nettverk for smarte og bærekraftige byer, og at verdens andre smartbylab nettopp åpnet her i Ålesund. 


Sammen for å lære og vise frem 

Nye Ålesund kommune tok i vår initiativ til at noen fra Ålesund skulle delta på messen, for å lære, knytte kontakter og profilere regionen. Vi i NExTdigital så at det var mange av våre medlemmer som ville ha nytte av dette, og hadde lyst å bli med, men ikke visste helt hvilken ende de skulle begynne i. Derfor initierte vi en fellestur, slik at man kunne sende relativt få ansatte og likevel få utbytte. Standen vår profilerte aktiviteter, offentlige og private partnere og deres arbeid innen smarte og bærekraftige byer. Et av hovedmålene i løpet av disse dagene var å fokusere på bruk av bydata, indikatorvisualisering og simulering av byer, men også å orientere seg i dette landskapet som er «smarte regioner» og utforske hvilke muligheter dette kan by på for næringslivet på Sunnmøre. Mange av oss som reiste har nå fått litt mer substans til mange av begrepene som «flyr omkring» disse dager. I tillegg til våre egne medlemmer, deltok flere av partnerne i fremtidslaben deltok for å se på andre sine løsninger, og knytte kontakt med andre som har fokus på ei bærekraftig og smart utvikling av samfunnet.


Nye samarbeid 

Ut over solid påfyll av kompetanse og mange nye og gode relasjoner, er det flere konkrete «innledende samtaler til prosjekt» som har allerede har oppstått på kryss og tvers. Vi har inngått flere dialoger på vegne av NExTdigital, og ikke minst har vi økt kunnskapen om hverandre betraktelig. 

Det er også viktig for oss å bidra til økt fokus på bærekraft blant medlemmene, og heve kunnskapen om grønn forretningsutvikling og innovative, bærekraftige samarbeid. Det planlegges flere arrangementer i 2020 som berører denne tematikken på ulike måter. Videre satser vi på å invitere til en uformell samling nå i etterkant, der noen av deltakerne vil også bli utfordret til å dele innsikter og refleksjoner fra turen med et utvidet publikum. Vi skal dessuten gjenta suksessen «Partnership for sustainability» i Ålesund, og invitere inn til de samme foredragene Ålesundsdelegasjonen holdt på standen vår. 


Oppdrag Barcelona

I løpet av dagene vi var på tur hadde alle i gruppa noen oppdrag – disse kommer vi også til å følge opp i etterkant. Dette gjorde vi for å bidra til et lite «push» på hverandre:

•             Snakk med minst fem byer, fem selskaper og drikk kaffe med minst tre personer du ikke kjenner i reisefølget.

•             Ha hele tiden i hodet: hva skal jeg fortelle til mine kolleger når vi kommer hjem?

•             Finne nyttige caser - hva er relevant for din arbeidsplass og/eller business case?

 

Alle fikk også tilsendt relevante spørsmål å stille når man gikk rundt på standene:

•             Hvilke aktører deltar i andres byer?

•             Hvilke bedrifter lager løsninger andre plasser?

•             Hvem gjør hva?

•             Hva er kritiske suksessfaktorer, i deres mening?

•             Fortell meg en nyttig opplevelse…

•             Hvilke gode caser for turisme / helse / utdanning / bygge /energi finnes?

•             Hvem andre jobber med digital tvilling – på hvilke området?

 

Vi gleder oss til å formidle mer av det vi lærte av hverandre og de andre, og kommer tilbake med mer påfyll rundt dette etter hvert.