United Smart Cities er et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling, i regi av FN. Vi er stolte over å kunne fortelle at Nye Ålesund, Sula og Giske blir den første byregionen i Norge som blir tatt opp i FN-nettverket - en milepæl som vil kunne få stor betydning for både innbyggere og næringsliv i årene som kommer. I følge en pressemelding som ble sendt ut i dag, er målet er å satse på teknologi som bidrar til et bedre samfunn for innbyggerene. Det er i tillegg er etablert et spennende samarbeid mellom FN-nettverket og Offshore Simulator Center ved Campus i Ålesund (OCS). Sammen skal de utvikle et simuleringsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling, løsningene skal testes og visualiseres i ÅKP-katapulten.

Gjennom nettverket vil et team av internasjonale og lokale eksperter samle inn data for å utvikle smartbyprofilen - en analyse av regionens ståsted knyttet til bruken av smart teknologi. Her vil man blant annet vurdere økonomi, energi, transport, helse, skole og styresett. En smartregion er en region som benytter teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerene, og driften av samfunnet mer produktivt. Det handler om å gjøre kommunale tjenester smartere. I noen tilfeller betyr det for eksempel bruk av sensorer, kunstig intelligens og innsamling/analyse av stordata. 

Både kommunene, NTNU, fylkeskommunen og Statens vegvesen har små og store smartbytiltak på gang allerede. Noen av dem er langsiktige forskningsprosjekter, andre er konkrete tiltak innenfor ulike områder. Regionen får nå en unik mulighet til å samordne og målrette dette arbeidet gjennom et felles program, og samtidig lære mer om det som gjøres andre steder i verden. 

Nye Ålesund, Sula og Giske forteller i pressemeldingen at kommunene kom med i FNs United Smart Cities Program etter å ha søkt om å bli tatt opp i nettverket. Programmet er basert på kjerneverdier som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Analysen som FNs eksperter gjør ved hjelp av innsamling av data, skal brukes til å gi kommunene et kvantitativt grunnlag for videre arbeid. Dette kan lette arbeidet med å peke ut felles mål og retning, og sikre et systematisk arbeid opp mot bærekraftsmålene. FN-nettverket synest det er spesielt interessant at kommunene er i en transformasjonsprosess knyttet til både kommunesammenslåing og til samordnede klima-, transport- og arealplaner. 

Les mer om United Smart Cities her.