Påmelding til høstsamling og arbeidsgrupper. Gi oss et vink om du ikke har anledning til å delta på samlingen, men ønsker å melde deg inn i en gruppe: kine@nextdigital.no eller marie@nextdigital.no.


Den digitale kundereisen. I januar ble det opprettet to grupper med fokus på den digitale kundereisen. Den ene jobbet med Adviso som case og kartla deres digitale kundereise før de identifiserte forbedrifngsmuligheter og hvordan dette var relevant for de andre deltakerne. Den som skal fortsette til høsten startet opp i mai, og skal velge tema for det videre arbeidet under samlingen 21. august. Gruppen har til nå hatt deltakere fra Sunnmørsposten, DRIW, Avento, Racer og Optimar.

IoT/sensorikk. Denne gruppen av eksperimentert med alt fra å implementere seonsorikk/IOT i møbler til å eksperimentere med ulike teknologiske løsninger. En gruppe med godt driv og engasjement, og deltakere fra Optimar, Ekornes, Avento og Tafjord. 

Gamification. Gruppen har til nå hatt deltakere fra DRIW, Sunnmørsposten og Avento. Her starter vi på ny frisk fra høsten av, og denne gruppen har behov for å få inn flere personer.

Digital workplace. Hvordan benytte digitale flater med å skape gode arbeidsplasser? Hva er egentlig "digital workplace"? Ny oppstart fra høsten av, ikke landet endelig på tema. Gruppen har hatt deltakere fra Optimar, Avento, NTNU, DRIW, Atea og Nye Ålesund kommune

Cyber Security. Deltakere fra Atea, Sparebanken Møre, Nye Ålesund kommune, DRIW og Avento. Skal være med på å arrangere sikkerhetsseminar i september. 

Automatisering/RPA. Deltakere fra Tafjord, Avento, Ekornes, Atea og Sparebanken Møre. Fokuserer foreløpig på UIPath i forbindelse med prosess hos Sparebanken Møre.

Maskinlæring. Deltakere fra NTNU og Avento.

Innsikt og prediktiv analyse. Deltakere fra Tafjord, Sparebanken Møre, Atea og Avento. 

Smart Sustainable City. Gruppen har så langt hatt to samlinger, hvor de har bygd kunnskap om smarte bærekraftige byer. Har avventet beslutninger rundt Smart Sustainable City LAB Ålesund før beslutning rundt mål og arbeidsform. Det er ikke usannsynlig at denne gruppen får to undergrupper; en mer teknologisk fokus, og en mer på andre faktorerer som bærekraft og lab. Men det er opp til gruppen selv å bestemme når dere møtes! Deltakere fra Sparebanken Møre, Nye Ålesund kommune, Avento, Atea, Sunnmørsposten, Tafjord og DRIW. 


NY! Bærekraftig varereise - sirkulærøkonomi

NY! E-commerce og sosiale medier. Hva er "cutting edge" på e-commerce idag? Hvordan bruke sosiale medier og kommunikasjon i digitale flater til å resultere i en kjøpsbeslutning?


Er du fortsatt litt usikker på hva en arbeidsgruppe er? Tanken med arbeidsgrupper er at de skal være relativt autonome og styre seg selv. NExTdigital skal ta initiativ til å etablere grupper som har fokus på tema som medlemmene er interessert i å dele kunnskap om og utvikle seg videre innen. Det betyr at vi har flere  arbeidsgrupper – noen har kort levetid og andre ganske fungere over tid. Som eksempel kan en gruppe ha fokus på maskinlæring. De medlemmene som er interessert sender sin(e) ressurser til arbeidsgruppesamling, som typisk finner sted to ganger i året. I første møte får gruppen presentert tanken bak arbeidsmåten og så jobber de sammen for komme i gang før de lever sitt eget liv videre. Ideell størrelse på slike grupper fra 4-12 for å sikre konstruktive arbeidsmøter. Men om en gruppe eksempelvis har fokus på forretnings- eller teknologiutvikling og vil ha inn foredragsholdere og kanskje reise på seminar og ekskursjoner så kan de jo være flere. Noen grupper kanskje vil møtes en gang per kvartal mens andre i perioder kanskje møtes hver uke. Det vil jo være avhengig av tema og verdiforventning. Vi observerer at flere av gruppene har hatt godt utbytte av å dra på besøk til hverandre og presentere egne arbeid på temaet.

Noen medlemmer vil delta i mange arbeidsgrupper og andre bare i noen få. Dette må få forme seg selv etterhvert, og må være opp til hvert enkelt medlem. Når man går inn i arbeidsgrupper så vil gruppen selv sette forventning og ønske om kvalitet og deltakelse. På denne måten vil arbeidsgruppene regulere hvilken verdi den enkelte medlemsbedrift får ut av samarbeidet med de andre medlemmene. 

Uavhengig av arbeidsgruppene går årshjulet med aktiviteter som ofte også er relevante for en eller flere arbeisdgrupper, og vi inviterer også gruppene til å initiere aktiviteter som passer inn i årshjulet. Ett eksempel på dette er Sikkerhetsdagen som skal arrangeres i september, hvor arbeidsgruppen for Cyber Security er blant arrangørene.