Det meste av aktivitetene i arbeidsgruppene dette semesteret har nødvendigvis skjedd i digitale flater. For noen har dette vært supert, og for andre har det vært såpass krevende med Korona-situasjonen at man har satt arbeidet på pause. Dette er helt naturlig, og heldigvis byr høsten på nye muligheter! Denne underlige tiden har også gitt oss tid til å tenke, grave mer i dybden hos de som har vært aktive i arbeidsgrupper så langt og tatt med dette tilbake til både styre og lederforumet. 

Arbeidsgruppene skal fortsatt få utvikle slik de mener er best, men vi observerer at gruppene som får en case å jobbe med ofte har større fart og lenger varighet på motivasjon og "drive" til å jobbe sammen. Derfor er vi på utkikk etter case, ideer og behov - så vil vi sammen med dere forsøke å bygge team rundt disse, i stedet for å ta utgangspunkt i et tema slik som tidligere.

Tanken med arbeidsgrupper er at de skal være relativt autonome og styre seg selv. NExTdigital skal ta initiativ til å etablere grupper som har fokus på tema som medlemmene er interessert i å dele kunnskap om og utvikle seg videre innen. Det betyr at vi har flere  arbeidsgrupper – noen har kort levetid og andre ganske fungere over tid. Som eksempel kan en gruppe ha fokus på maskinlæring. De medlemmene som er interessert sender sin(e) ressurser til arbeidsgruppesamling, som typisk finner sted to ganger i året. I første møte får gruppen presentert tanken bak arbeidsmåten og så jobber de sammen for komme i gang før de lever sitt eget liv videre. Ideell størrelse på slike grupper fra 5-6 for å sikre konstruktive arbeidsmøter. Men om en gruppe eksempelvis har fokus på forretnings- eller teknologiutvikling og vil ha inn foredragsholdere og kanskje reise på seminar og ekskursjoner så kan de jo være flere. Noen grupper vil kanskje møtes en gang per kvartal mens andre i perioder kanskje møtes hver uke. Det vil jo være avhengig av tema og verdiforventning. Tilbakemeldingene er at flere av gruppene har hatt godt utbytte av å dra på besøk til hverandre og dermed kan se mer inngående hva arbeid som gjøres hos de enkelte.

Hvert enkelt medlem vil finne sin plass i en eller flere arbeidsgrupper alt etter hva man har til rådighet av ressurser, det er mest vanlig å fordype seg i en gruppe per semester. Når man går inn i arbeidsgrupper så vil gruppen selv sette forventning og ønske om kvalitet og deltakelse. På denne måten vil arbeidsgruppene regulere hvilken verdi den enkelte medlemsbedrift får ut av samarbeidet med de andre medlemmene. 

Uavhengig av arbeidsgruppene går årshjulet med aktiviteter som ofte også er relevante for en eller flere arbeidsgrupper, og vi inviterer også gruppene til å initiere aktiviteter som passer inn i årshjulet. Et eksempel på dette er Sikkerhetsdagen som skal arrangeres i september, hvor arbeidsgruppen for Cyber Security er blant arrangørene. Vi inviterer også til kurs i Beyond Budgeting 

Dette var gruppene som jobbet sammen i det første semesteret i 2020:

  • IoT/sensorikk. Denne gruppen har eksperimentert med alt fra å implementere sensorikk/IoT i møbler til å eksperimentere med ulike teknologiske løsninger. En gruppe som alltid er på jakt etter de gode casene for å anvende teknologi, med godt driv og engasjement har denne gruppen deltakere fra Optimar, Ekornes, Avento, Tafjord, Jets, Atea og OSC. 
  • Cyber Security. Deltakere fra Atea, Sparebanken Møre, Nye Ålesund kommune og Tussa. Dyktige fagpersoner som blant annet er medarrangør i forbindelse med sikkerhetsseminaret i uke 43-44.
  • Finans og digitalisering - Hva skjer i digitalisering av økonomifunksjoner? Hva med Beyond Budgeting? En dedikert gruppe med topp motiverte deltagere har dykket ned i temaet og vil se på anvendte områder i neste semester. Deltagerne er fra Tussa, Jets, OSC, Avento og Mittet
  • Kunstig intelligens og maskinlæring. Har til nå hatt deltagere fra NTNU, Optimar og Avento, hvor de har jobbet med en konkret problemstilling med fokus på "vision" gjennom et NTNU-prosjekt. Gruppen ønsker seg gjerne deltakere som kan være problemeiere.
  • E-commerce og sosiale medier. Medlemmer fra Ekornes, Tafjord og Racer. 
  • Forretningsutvikling med fokus på analyse og lønnsomhet. Nyoppstartet gruppe denne våren, som har deltagere fra Sparebanken Møre, Avento, Tafjord, Jets, Adviso og Nye Ålesund kommune. Hadde agenda klar og restartes fra høsten. 
  • Digital workplace med fokus på HR. Hvordan benytte digitale flater med å skape gode arbeidsplasser? Hva er egentlig "digital workplace"? Denne gruppen hadde i 2020 ut til å få stort sett deltakere fra HR-ansvarlige fra flere av medlemsbedriftene.