Sommeren 2019 kom det inn ønske om en arbeidsgruppe som skulle jobbe med sirkulærøkonomi og bærekraftig varereise. DRIW og Ekornes har samarbeidet om å komme i gang, og gruppa ble startet opp i august. Nå vil de gjerne ha med flere nye medlemmer på laget, og DU er invitert til å bli med. 

- Nå har vi møttes noen ganger og diskutert ulike muligheter for arbeidet videre, forteller Synnøve Kjerstad. - Samtidig er ikke målene og fremgangsmåten spikret, så her har man all mulighet til å være med og påvirke. Det vi er enige om, er at vi ønske å lære mer om hvordan man kan identifisere forretningsmuligheter knyttet til bærekraft i organisasjonen sin. For å kunne gjøre dette, er det avgjørende å se på hele varereisen - fra produksjon av råvarer til behandling av avfallet når varen er utrangert. Så må man kunne plassere sin bedrift i i dette "livsløpet", hvor er det bedriften din har kompetanse, data eller andre ressurser som vil gi uttelling for både lønnsomhet og miljø? 

Kjerstad jobber til daglig som produkteier hos DRIW, og tok initiativ til arbeidsgruppa på grunn av både personlig interesse og bedriftens behov. - Jeg er nå jevnlig ute hos kunder og jobber med prosjekter knyttet til bærekraft, forteller hun. - Analyse av data gir store muligheter for prosessforbedringer, og det er det stadig flere som blir bevisst på. Det er enorme mengder data som går gjennom våre systemer, og det er spennende å jobbe sammen med kundene for å identifisere potensial for datadrevne forbedringer i verdikjeden. For oss i DRIW er det kompetansen om hvordan man kan bruke dataene som er en forretningsmulighet, så dette er vinn-vinn.

Nysgjerrig på å bli med i gruppa? Kontakt oss på post@nextdigital.no eller meld deg på til arbeidsgruppe og kick-off


Bildet: Synnøve Kjerstad (t.v.) og Bjørn Helge Lervåg (DRIW). Solveig Gaundal (Ekornes) var ikke til stede da bildet ble tatt.