Hensikten med denne dagen er å bygge og forankre "NExTdigital-kulturen" gjennom fokus på ulike fagforumer. Ønsket resultat for dagen er å få en delt "oss"-følelse for nettverket, i tillegg til en konkret og nyttig forankring og re-start for forumene. 

Det siste året har flere forum vært aktive, og disse skal vi fortsette å jobbe med. Hensikten med forum er jo nettopp å etablere varige møteplasser for spissede tematikker eller fagfelt. Oversikten over hvilke forum vi har, finnes i påmeldingsskjemaet under. Hvis du vil lese mer om forum, kan du sjekke ut hva de ulike forumene har jobbet med og hva medlemmer på tvers av nettverket tenker her.

For i ivareta flyten og dramaturgien i samlingen ønsker vi at du melder deg på tre ulike forum under kick off. Dette betyr ikke at du forplikter deg til disse forumene, men at du skal få innsikt i flere tema og fagfelt. Programmet har to hoveddeler: fellessamlinger og arbeidsøkter med fokus på forumene.

Egenandel per person 850 kr +mva.

Les programmet og meld deg på her.