Arbeidsgruppene er nå etablert og flere er allerede godt i gang med ulike aktiviteter og samlinger. Dette er de ti første arbeidsgruppene, men i tett dialog med medlemmene våre vil arbeidsgrupper både etableres og avvikles etter behov. Den neste fellessamlingen for arbeidsgruppene er 13 juni. 

Hvordan en arbeidsgruppe jobber, og hva de fokuserer på vil variere ut fra både gruppesammensetning og tema, men ønsket resultat er økt innsikt og kompetanse. Flere har sågar lansert ideen om at det burde vært kalt kompetansegrupper!

De ti første er: 

  • Automatisering/RPA
  • Cyber security / Informasjonssikkerhet
  • Den digitale kundereisen
  • Digital kommunikasjon og salg
  • Digital workplace (inkl. digital opplæring)
  • Innsikt og prediktiv analyse/datafangst/BI
  • IoT/sensorikk
  • Kunstig intelligens med fokus på maskinlæring
  • Smart bruk av gamification 
  • FNs Smart City-nettverk   

Har du lyst å bli med i en av arbeidsgruppene? Eller har du forslag til en ny? Ikke nøl med å ta kontakt med Kine på kine@nextdigital.no.