En forretningsmodell beskriver hvordan du skaper, leverer og fanger opp verdi fra kundene dine. Uansett hvilket format du bruker, må du forsikre deg om at forretningsmodellen fanger disse tre kjernejobbene: verdiskaping, verdileveranse og verdifangst. NTNU-professoren brenner for det han beskriver som et praktisk syn på strategi. Et mål beskriver hvor vi skal. Strategi derimot svarer på spørsmålet «hvordan kommer vi dit?», som handler om ressursallokering. For over 25 år siden belyste professor Henry Mintzberg at strategisk planlegging ikke er strategisk tenkning. Han advarte mot en overdreven tro på bruken av analytiske metoder for å løse praktiske problemer, og var opptatt av fleksibilitet og at strategi var en pågående læreprosess. Dette er et syn Sætre deler med Mintzberg.

I et intervju med Dagens Perspektiv ble Sætre spurt om det er noe poeng for ledere å legge strategier nå når usikkerheten er så stor. Til dette sier professoren at dersom bedrifter tenker strategi som en langsiktig plan og et dokument man produserer annethvert år, vil de slite. Men svaret er ja dersom de holder tritt med strategifaget, og tenker at strategi er en kontinuerlig og fleksibel prosess. Strategi er viktigere enn noen gang. Det som er trist, er at mange bedrifter holder fast det ved Status Quo – lenge etter at status har mistet sin quo, sier Sætre. Ved stor usikkerhet er det viktig å kjøre eksperimenter i liten skala, mener NTNU-professor Alf Steinar Sætre.

Professor Alf Steinar Sætre er professor i innovasjon ved NTNU i Trondheim. Sætre har ansvaret for et program i innovasjon og strategi som kjøres i samarbeid med ledende internasjonale innovasjons- og strategiforskere. Sætres egne forskningsinteresser omfavner håndtering av tvetydighet i innovasjonsprosesser, terminering av innovasjonsprosjekter, søk etter nye muligheter, organisasjoners evne til å ta til seg ny kunnskap og innovasjonsstrategi. 


Har du lyst å lære mer? Alf Steinar Sætre leder programmet "PIMS - program in innovation management and strategy" hvor han holder i trådene for det de kaller PIMS executive forum. Tre eller fire ganger i året samler de en gruppe ledere fra hvert av de deltakende selskapene med ledende tenkere og forskere innen innovasjon og strategi for å diskutere sentrale spørsmål innen innovasjonsledelse og strategi, og en liten gruppe master- og doktorgradsstudier. Executive Forums inkluderer en blanding av forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner og spørsmål og svar med internasjonale tankeledere. Sjekk ut NTNUs sider for mer. NTNU er medlem i NExTdigital.

(foto: NTNU)