Mange går glipp av tilskudd og vekst

Dette er gode nyheter for både næringslivet og det offentlige, som kan hente betydelig støtte til FoU, prosjektavklaring og innovasjon. Tall fra Abelia viser at bedrifter som benytter virkemiddelapparatet er mer lønnsomme enn andre, likevel er det bare 5 % som utnytter mulighetene. En av årsakene er at ordningene har hatt ord på seg for å være kompliserte og uoversiktlige. Historisk sett stemmer dette til en viss grad, men mye har blitt forenklet de siste årene. Det har også blitt enklere å både få oversikt og veiledning. Innovasjon Norge og Forskningsrådet tilbyr en rekke programmer til både små og store prosjekter, og har god informasjon og eksempler på sine nettsider. Det for få fortsatt er klar over, er at det også er mulig å søke midler gjennom EU. Gjennom EØS-avtalen har norske søkere like stor sjanse til å få tildelt penger som de som er hjemmehørende i EU-land. Dette skjer gjennom Horisont 2020-programmet, som er verdens største fond for forskning og innovasjon, og har en investeringskapital på 80 milliarder Euro. Her er det nylig opprettet en forenklet søknadsordning som skal gi raskere innovasjonsprosesser. Per i dag går det saktere i Europa enn i Asia og USA, og det gjør nå EU noe med. 


Spør Heidi, og tips oss gjerne!

For å sikre at aktører i Ålesundsregionen får ta del i den enorme potten med tilskuddsmidler, har ÅKP nylig ansatt Heidi Nakken som EU-rådgiver. Hun er også en av ÅKPs i alt fire såkalte kompetansemeglere, en tjeneste fra Forskningsrådet som innebærer at en rådgiver kommer ut til bedriften og kartlegger ideen, for å finne riktig virkemiddel. Deretter kobles man til riktig kompetansemiljø. Heidi har lang erfaring med innovasjonsprosesser, og oppfordrer alle til å ta kontakt dersom man har et prosjekt man vurderer å søke om støtte til. Hun har også laget en oversikt over EU-ordningene som er relevante for oss, som du finner i presentasjonen hennes fra foredraget.

Her kan du se hvilke prosjekter som har fått støtte fra Horisont 2020.

Vi håper at arrangementet kan bidra til at flere velger å undersøke potensialet i idéene sine, enten det er som en del av en etablert bedrift, en parallell innovasjonsprosess, et samarbeidsprosjekt eller en oppstart. Sunnmøre, Norge og verden trenger at enda flere tenker nytt og går fra ord til handling. Vi følger gjerne opp med lignende seminarer og workshoper, så gi oss gjerne tilbakemelding om hva og hvordan du ønsker å lære og bli inspirert!