Hver enkelt deltager og gruppe gjorde sine vurdering om hvor stor aktivitet man hadde mulighet til på tross av permitteringer, hjemmekontor med hjemmeskole for noen, økt arbeidsmengde og forandret forretningsbilde, for å nevne noen av utfordringene.


På tross av alle utfordringene klarte flere arbeidsgrupper å jobbe videre, som for eksempel "Finans og digitalisering" som har kommet dypere inn i tema Beyond Budgeting. Som resultat av dette har vi satt opp et Beyond Budgeting seminar 26. august hvor ekspert Bjarte Bogsnes fra Equinor vil introdusere oss for denne nye styringsmodellen. Les mer her.

Arbeidsgruppen "Cyber security" arbeider med Sikkerhetsdagen som finner sted i siste del av oktober og der brennhete tema og gode foredragsholdere vil oppdatere oss og bevisstgjøre oss på farene som eksisterer og mulighetene for å styre risikoen i våre bedrifter. 

Videre kan vi melde om at vi kontinuerlig jobben med utvikle oss for å skape verdi for medlemmene i NExTdigital - og til høsten gleder vi oss til å presentere konseptet NExTteams! Stikkord er fokus på først idé/problem/behov, så bygge dedikerte team basert på dette og ikke minst: enda mer læring og moro! Stay tuned!