Det er i NExTdigital sin ånd å lære sammen med andre partnere og våre medlemmer. Det gjorde vi også den 18. november da vi møttes på Fremtidslaben på partnertreff for å få en smakebit på hva sirkulær økonomi er, hvordan det berører  min bedrift og mitt arbeid, samt hvilke forretningsmuligheter som ligger i det grønn økonomi. Vi fikk en smakebit av dette gjennom gode innslag fra Annik Magerholm Fet som introduserte NTNU sin BH4S og forretningsideen til Material Mapper. Mer utdypende fra Per Espen Stoknes som fortalte engasjerende og godt om grønn vekst, og mulighetene som ligg i det grønne skiftet.

NExTdigital sin daglige leder, Kine, ledet diskusjonen og fortalte om samarbeidet med å starte arbeidsgrupper med fokus sirkulærøkonomi for partnere i Fremtidslaben og medlemmer av NExTdigital. Arbeidsgruppene har planlagt oppstart i februar 2021, og vi starter påmelding og planlegging nå.

Det er tydelig at det grønne skiftet og sirkulærøkonomi er et engasjerende og høgaktuelt tema. Det står i Circularity Gap Report Norway at sirkulariteten på verdensbasis er målt til 8,6%, med Nederland på 24,5% og Norge på 2,4%. Det betyr at vi har mye å gå på i Norge, og at det ligger mange muligheter i sirkulærøkonomi.

Under partnertreffet spurte vi hvilke tema deltagerne ønsker fokus på i arbeidsgruppene, og fikk disse tilbakemeldingene fra Menti'en som vi kjørte: 

  • Klimabudsjett og klimaregnskap
  • Gjenbruk
  • Vann og avløp
  • Miljøledelse
  • Cradle-to-cradle

Vi ønsker å rigge gruppene på best mulig måte, så når du melder din interesse om å bli med i arbeidsgruppene er det ekstra fint om du kommer med ønske om fokusområde, også om det ikke står på lista ovenfor. Vi setter sammen gruppene basert på dette så du får mest mulig ut av arbeidsgruppene. 

Påmeldingsskjema finner du her!