Vi vet at innen 2030 vil arbeidslivet i stor grad bestå av mennesker som er oppvokst med digitale spill, og konstante feedback-loops og visuelle og interaktive fortellinger. 
Denne halvdagskonferansen handlet om å kartlegge hva som allerede eksisterer i og utenfor regionen innenfor spillifisering, samt deling av både prosesser og erfaringer med å ta inn spillelementer for å bygge kultur og trigge læring og utvikling på arbeidsplassen. 

Sammen med HR Norge Nordvest fikk vi satt opp en sjernerekke av aktører som leverte så det sang med innlegg, lyntaler, panlesamtaler og mingleområde med en-til-en samtaler til et entusiastisk publikum. 

Dette er kun starten, vi gleder oss stort til å dykke dypere ned i materien.