Arbeidsgruppen Smart City Ålesund består av i alt 14 deltakere fra Sparebanken Møre, Tafjord, Atea, Sunnmørsposten, Nye Ålesund kommune og Avento. Det er den av arbeidsgruppene med størst variasjon i bakgrunn og roller. Felles for alle deltakerne er et ønske om å lære, samt nysgjerrigheten og engasjementet knyttet til at Nye Ålesund kommune, sammen med Sula og Giske, er tatt opp i FNs globale nettverk for smarte, bærekraftige byer; United Smart Cities. 

Samlingen 29. april var gruppens andre siden oppstarten på Giske i januar. Første møte fant sted i Innovasjonsarenaen på NMK 14. februar, da holdt Helge Veum innlegg om kommunens tanker om Smart City-satsningen, etterfulgt av Atea om deres erfaringer med smartby-arbeid i Norge. Avslutningsvis tok Bjørn Dimmen fra Offshore Simulation Centre gruppen med på besøk i OSC-simulatoren, der han demonstrerte visualisering av Ålesund og også viste frem landskapet på havbunnen utenfor byen. 

Denne gangen stod besøk hos NTNU på agendaen, første stopp var TEFT-laben der viserektor Annik Magerholm Fet holdt innlegg om bærekraft og potensialet knyttet til grønn vekst. Blant annet oppfordret hun alle bedrifter til å sette seg inn i Veikart for smart omstilling, det finner du her. Etter bærekraftssesjonen ønsket universitetslektor Lala Nilsen velkommen til Smart City-laben og demonstrerte visualisering innen byggenæring og samfunnsplanlegging. En lærerik og inspirerende seanse som viste hvor langt man kan komme med engasjement og vilje til å utforske nye muligheter. Nilsen fortalte at hun er svært opptatt av at ingeniør-studentene hennes skal ha den grunnleggende teorien på plass, for så å kunne supplere med nye, teknologiske verktøy knyttet til både estimater, dokumentasjon og visualisering. Hun demonstrerte blant annet hvordan man nå enkelt kan beregne CO2-regnskap for byggeprosjekter. Gruppen fikk også se hvordan man kan simulere at man beveger seg rundt og gjør justeringer i et planlagt bygg, ved bruk av VR-briller og programvare fra det norske oppstartsselskapet Dimension10. Anbefaler alle å ta en tur innom hjemmesiden her. 

Når det gjelder målsetninger og veien videre, har Smart City-gruppen bestemt seg for å vente med å lande dette til neste møte i juni. Bakgrunnen er at det i disse dager tas mange beslutninger knyttet til strategi for den nye Smart Sustainable City-LABen som skal komme i Ålesund. Gruppen ønsker gjerne å hekte seg på et eller flere prosjekter eller andre oppgaver som springer ut fra dette. Det er også godt mulig at deltakerne deler seg opp og går i to eller flere retninger, eksempelvis en teknisk, og en knyttet til strategi og bærekraft. De regner dessuten med at det trolig vil komme til flere nye deltakere de neste månedene, siden det nå er så mye stort og spennende på gang knyttet til Smart City Ålesund. 

Ta gjerne kontakt med oss i NExTdigital om du er nysgjerrig på å bli med i Smart City-gruppa, eller en av de andre. E-post: marie@nextdigital.no eller kine@nextdigital.no