Forum er en varig og fasilitert møteplass med spissede tematikker og/eller fagfelt.
Det er her du møter kollegaer utenfor egen bedrift som ønsker å lære mer, dele erfaringer og kunnskap samtidig som du bygger nettverk. 
Du kan velge så mange forum du ønsker i tillegg til at du selv er med på å sette tema for de ulike samlingene.  

I dag har vi ni aktive forum i nettverket. Du kan lese mer om hvert enkelt forum her.