Dette skriver Helse Møre og Romsdal selv på sine nettsider:

Knytter til seg et nettverk av innovatører 

Helse Møre og Romsdal har lansert flere digitaliseringsprosjekter for å forenkle pasientene sin hverdag. Nå skal helseforetaket knytte seg til et nettverk av innovatører for å dele og tilegne seg mer kunnskap.

-Vi har den siste tiden satt i gang en rekke prosjekter for å understøtte pasientbehandlingen med digitale hjelpemidler. Et av målene er å lansere tjenestene mye raskere enn tidligere for å gi pasientene og våre ansatte en enklere hverdag. Videokonsultasjoner mellom spesialister og pasienter, digitalt pasientklageskjema og på lengre sikt den store satsingen på Helseplattformen er noen eksempler. Nå skal vi samarbeide i nettverket til NExTdigital for å utvikle oss videre, seier IKT-sjef Odd Arne Maridal i Helse Møre og Romsdal. NExTdigital er en møteplass for offentlige og private bedrifter der deltakerne sammen finner løsninger på digitale utfordringer. - Vi er overbevist om at tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til å lykkes i det digitale skiftet. Vårt nettverk skal være en katalysator for kunnskap, og en arena for utveksling av erfaringer, seier daglig leder Kine Berild Norheim i NExTdigital.

I den nye nasjonale helse- og sykehusplanen er det spesielt lagt vekt på å flytte tjenestene nærmere pasienten. Sykehusene skal møte pasientene der de bor, og samarbeide tettere med kommunen og andre sykehus. Teknologi blir et viktig verktøy for å få dette til. - Vi ser nybrotsarbeid hver eneste dag ute på sykehusene. Mange er ivrige etter å ta i bruk ny teknologi, og vi opplever stort engasjement. Nettverket vi nå har sluttet oss til skal bidra til å utvikle oss raskere, forteller Maridal, som gleder seg til at ansatte får utveksle erfaringer med fagfolk fra andre bransjer.

Med sine 6.400 ansatte er Helse Møre og Romsdal den største kunnskapsbedriften i fylket. I tillegg til å yte spesialisthelsetjenester fra de fire sykehusene, så har også foretaket et stort forskingsmiljø. Nylig tok ortopedene i Kristiansund i bruk en ny app som gjør at mange proteseopererte kan skrives ut dagen etter operasjon. På de siste seks månedene har man også forenklet kommunikasjonen mellom fastleger og sykehusene med en ny form for digitale meldinger som tidligere måtte tas over telefon. Det har gitt en ny kanal for rask og sikker dialog mellom helsepersonell i fylket. - Jeg er veldig stolt over det vi har fått til, men vi kan ikke hvile. Vi har et ansvar for å tilby best mulige tjenester for pasienter og pårørende, sier Maridal.

Han legger til at nettverket gir anledning til at tilsette kan arbeide i grupper blant annet knytta til kunstig intelligens, digital opplæring, automatisering og sensor-teknologi, for å nevne noen eksempler.

Hjertelig velkommen inn i NExTdigital! Vi er imponert over det dere står for og får til, og er stolte av å være på laget deres.