NExTdigital er til for medlemmene og det er nettopp medlemmene våre som skal være toneangivende for hva vi bør gjøre/endre/tilpasse for at de skal få mest mulig verdi ut av felles kompetanseheving. Vi deler innsikt med hverandre og står sammen om et kompetanseløft i regionen- tanken er lett å like, men ofte krevende å gjennomføre i en hektisk hverdag. Styreleder Geir Balsnes understreker at for å få nytteverdi må derfor alle medlemsbedriftene forsøke å dra arbeidet i NExTdigital inn i egen forretningsstrategi. 

Hensikten og ønsket resultat med samlinga

Hensikten med møtet var å diskutere erfaringene med bruk av arbeidsgrupper i NExTdigital og lederes rolle for kompetanseheving som motivasjonsfaktor for ansatte, og ønsket resultat er å motivere til å legge planlegge for mer bevisst bruk av arbeidsgruppene for å tilføre økt verdiskaping i medlemsbedriftene, og økt bevissthet rundt lederrollen i teknologi og/eller kunnskapsdrevne organisasjoner. Viktige spørsmål denne dagen var særlig verdifangst av kompetanseheving. Daglig leder i Jets, Øyvind Tørlen uttalte følgende: - dersom deltakelsen i NExTdigital fører til økt læring som igjen fører til økt motivasjon er dette den viktigste verdien for oss.  

Årshjulet til NExTdigital (altså, konferanser, meetups, seminar og nettverksturer) vil gi verdi for selve kostnaden for å være medlem i seg selv, og likevel er selve "rosina i pølsa" når vi får til kunnskapsdeling og -bygging i fokuserte arbeidsgrupper.

Organisatorisk ambidekstri

For å sette scena, både for dagen og i et bredere perspektiv startet dagen med en lyntale om organisatorisk ambidekstri. Opprinnelig er ambidekstri det å kunne bruke begge hendene like godt. De senere åra har ambidekstri blitt et kjent ord innenfor organisasjonslitteraturen. Organisatorisk ambidekstri refererer til organisasjonens evne til å både utforske og utnytte. Tushman og O'Reilly definerer organisatorisk ambidekstri som: "Muligheten til å samtidig drive med inkrementell og diskontinuerlig innovasjon ved å opprettholde forskjellige motstridende strukturer, prosesser og kulturer innen samme bedrift." Typisk betyr dette i praksis å konkurrere i modne markeder og teknologier hvor effektivitet, kontroll og inkrementell forbedring er sentralt (utnytte), og samtidig konkurrere i nye teknologier og markeder hvor fleksibilitet, autonomi og eksperimentering er sentralt (utforske). Ett tips er å finne lavthengende frukter for å skape engasjement og forståelse for denne krevende «spagaten» – med økende bevismengde kan vi bli modigere i hva vi velger å utforske for å bygge langsiktig verdi.  

ambidekstri illu wo bg.png

Langsiktig kompetanseutvikling, lærende organisasjoner og verdifangst

Dette var fjerde gang lederne var samlet, og i forrige runde  ble de enige om at det var viktig at lederne hadde en samling med dedikert fokus arbeidsgruppene. Dette for å sikre at de har tilstrekkelig forankring til å gi folka sine tiden og innsatsen det krever, og at de også får være med å påvirke hvilke arbeidsgrupper som skal etableres fremover. Arbeidsgruppene i NExTdigital skal være lærings- og utviklingsarena for ansatte i medlemsbedriftene. Tanken er at nye teknologier, kunnskapsområder, innovasjonstanker osv. skal kunne introduseres, diskuteres og bearbeides i gruppene for å øke kompetansen på området. Denne kompetansen skal så kunne bringes tilbake til virksomhetene for å være med som bidrag til å utvikle virksomheten videre. Noen ganger bare med enkel effektivisering og andre ganger med radikalt nye tanker som kan gi bedriften ny retning eller grunnlag for helt nye  forretningskonsept. Arbeidsgruppene har, frem til nå,  fokusert på tema som vi har fått ønsker om fra de ansatte i medlemsbedriftene. Arbeidsgrupper med tema som maskinlæring, forretningsutvikling med fokus på analyse og lønnsømhet, sosiale medier, «Internet of Things» (IoT), Cyber security, e-Commerce, digital workplace og finans- og digitalisering er i gang nå.

-Hensikten er jo at den kompetansen som utvikles i gruppene skal tas tilbake til egen bedrift. Å være bevisst på å utnytte denne kompetansen for videreutvikling av bedriften er verdifull, sier leder i Avento Stian Bang. 

I samlingen diskuterte lederne mulighetene for hvordan de kan sette scenen for hvordan arbeidsgruppene kan være en del av en aktiv kompetansearena for egne organisasjoner. Nøkkelen til at dette kan bli annerledes ligger i god ledelse!  Administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Nydal fremhever viktigheten av å jobbe med gruppedynamikk for at arbeidsgrupper på tvers av organisasjoner og kulturer skal kunne fungere godt.

Diskusjonene mellom lederne gikk mye rundt «hva er verdi?» og «hva vil det si at man lykkes med verdifangst av kompetanse»? Svarene gikk fra det konkrete man kan telle, veie og måle som antall timer brukt, tilgang på relevant nettverk, konkrete kunnskaper for fagfelt til de effektene som er vanskeligere å måte, men har desto større effekt i form av økt motivasjon, kreativitet og mestringsfølelse hos de enkelte i sine organisasjoner.